podzimní divadelní přehlídka
Sdružení pro tvořivou dramatiku

proběhla

ve dnech 11. - 12. prosince 2004
v Centru tvořivé dramatiky Praha

FOTOGALERIE

 

Představení Jak jsme se koupali souboru LDO ZUŠ Hlučín
z programu přehlídky na poslední chvíli odpadlo.

Do programu byla naopak zařazena vystoupení sólových recitátorů:
Kateřiny Bílkové (DDM Praha 8, ved. Jana Machalíková)
a Jonáše Konývky (LDO ZUŠ Ostrov, ved. Irena Konývková)