ZPĚT

pozdněpodzimní
divadelní přehlídka
Sdružení pro tvořivou dramatiku

 

10. - 11. prosince 2005
Centrum tvořivé dramatiky Praha

FOTOGALERIE

 

pozn.: Vystoupení recitátorky Evy Nguyen Thi Thu ze ZUŠ Kdyně
z programu přehlídky na poslední chvíli odpadlo.