DĚTSKÁ SCÉNA 2004

33. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

Trutnov 12. - 17. června 2004

Dětskou scénu 2004 pořádaly z pověření a za finančního přispění MK NIPOS-ARTAMA, Dům kultury Trutnov a Sdružení pro tvořivou dramatiku, pod záštitou a za finančního přispění Královéhradeckého kraje a města Trutnova, za finančního přispění MŠMT a ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Její první části - Celostátní přehlídky dětských recitátorů - se zúčastnilo 70 recitátorů ve třech kategoriích v doprovodu 70 dospělých. Přehlídka proběhla ve třech dnech. Recitační vystoupení posuzoval lektorský sbor ve složení: Jaroslav Provazník - předseda, Vlasta Gregorová, Eliška Herdová, Irena Konývková, Radek Marušák a Alena Palarčíková. Smyslem přehlídky ale nebylo soutěžení mezi dětmi - kromě toho, že si účastníci vyslechli cenné připomínky a rady do další práce, pracovali po celou dobu přehlídky v dílnách vedených studentkami katedry výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka měla i program pro dospělé účastníky - učitelé a rodiče recitátorů měli možnost setkávat se v diskusním klubu, tentokrát pod vedením Emy Zámečníkové. Sobotní večer strávili recitátoři na vlastním "společenském večeru".

Celostátní přehlídky dětského divadla se zúčastnilo 22 souborů se 23 inscenacemi - celkem 255 dětí. Všechna představení se hrála dvakrát, dopoledne pro veřejnost a odpoledne pro účastníky přehlídky. Kromě dětí ze souborů, jejich vedoucích a 90 dalších dospělých účastníků přehlídky (lektoři a seminaristé) se tak na vystoupeních souborů během týdne vystřídalo zhruba 1.300 diváků. Základní program (viz níže) byl doplněn večerním doplňkovým programem (vystoupení Divadla DNO Hradec Králové, tanečního a divadelního souboru ZUŠ Trutnov, diskotéka pro děti ze souborů). Lektorský sbor zasedal ve složení: Jiřina Lhotská (předsedkyně), Roman Černík (vystřídaný později Jaroslavem Provazníkem) Hana Franková, Marie Poesová, Elvíra Němečková, Veronika Rodriguezová a Jakub Hulák (tajemník). Vedoucí souborů a seminaristé se s lektory setkávali na každodenních diskusích s vedoucími souborů a na veřejných diskusích. Souběžně pak probíhal diskusní klub pro děti ze souborů vedený studenty ateliéru dramatické výchovy DIFA JAMU.

Nedílnou součástí Dětské scény byly také praktické semináře pro vedoucí dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a pro učitele a studenty dramatické výchovy. Třídu pojmenovanou Ze školní třídy na jeviště zaměřenou na hereckou práci a režii v divadle s dětmi a mládeží vedl Wolfgang Mettenberger, divadelní pedagog a vedoucí zemského divadelně pedagogického institutu v Heidelbergu. Třídu pod názvem K divadlu přes vlastní, mimoliterární zkušenost věnovanou hledání témat a inspirací v prostoru města a jejich divadelnímu uchopení vedli Peter Janků, scénograf a režisér slovenských a českých profesionálních divadelních scén a Roman Černík, pedagog katedry pedagogiky ZČU v Plzni. Třídu Improvizační liga zaměřenou na praxi divadelních improvizací se sportovními pravidly vedly Jana Machalíková a Hana Šimonová, zakladatelky České improvizační ligy a aktivní hráčky a trenérky improvizačních skupin.

Praktické dílny zaměřené na různé dovednosti související s divadlem byly připraveny i pro děti ze souborů. Dramatickou dílnu vedla Romana Žáčková (studentka KVD DAMU), loutkářskou dílnu Romana Zemenová (SVČM Turnov), literární dílnu Martina Tothová (Novostrašecké kulturní centrum), výtvarnou dílnu Martina Vandasová (ZUŠ Jílové u Prahy) a pohybovou dílnu Jana Francová (ZUŠ Trutnov).

Celý průběh přehlídky podrobně mapoval tiskový zpravodaj Deník Dětské scény. Jeho redakci tvořili Iva Dvořáková (šéfredaktorka), Petra Rychecká, Zdeněk Dlabola, Martina Tothová, Pavel Kocych (sazba, grafická úprava, ilustrace) a Zdeněk Fibír (fotografie). Podrobnými recenzemi inscenací Dětské scény přispívala každý den Eva Machková.

Jednotlivá čísla Deníku Dětské scény si můžete prohlédnout na adrese http://www.drama.cz/ds.

 

Program a fotografie z přehlídky

foto: Zdeněk Fibír

SOBOTA 12. 6.

Kohout šáh, kohout padišáh, kohout chán a tak dál...

D(dDd), ZUŠ Děčín

ved. Jana Štrbová

Než jsem se utopil

Divadlo Přechod, ZUŠ Mikulov

ved. Veronika Kolečkářová

O nás

SUP - Studio uměleckého přednesu, DDM Praha 8

ved. Jana Machalíková

Zatoulaní hrošíci

Charouš, ZUŠ Vysoké Mýto

ved. Irena Truhlářová

NEDĚLE 13. 6.
Prcek Tom a Dlouhán Tom

Divadélko Růžek, České Budějovice

ved. Alena Vitáčková

Obrův panoš

Lidičkové - Dividlo, DDM Mariánské Hory Ostrava

ved. Malvína Schmidtová

Narnie

Brnkadla - Kubíci, CVČ Lužánky

ved. Petra Rychecká

PONDĚLÍ 14. 6.
Konec modrého ptáčka

Vrány, ZŠ Benešova Třebíč

ved. Zdeňka Marečková

Co dělají noční skřítci

HOP-HOP, ZUŠ Ostrov

ved. Irena Konývková

Dospívání

(D)dD(d), ZUŠ Děčín

ved. Jana Štrbová

Jak vdát princeznu

Uzel, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

ved. Romana Hlubučková

Lov na medvěda
aneb jak si  hrají a o čem vyprávějí eskymácké děti

MAX a spol., ZUŠ Klatovy

ved. Hana Švejdová, Eva Štichová

Královna Koloběžka

ZŠ Hostivice

ved. Jana Konývková

ÚTERÝ 15. 6.
Haraburďárna

ZUŠ Jindřichův Hradec

ved. Zuzana Jirsová

Zvířátka a loupežníci

Kohoutek, ZŠ Na Kopcích Třebíč

ved. Lenka Kohoutová

Sísa Kyselá

ZUŠ Liberec

ved. Libuše Hájková

Kocourek Modroočko

Beníci, ZŠ Benešova Třebíč

ved. Zuzana Nohová

STŘEDA 16. 6.
Čarodějův učeň

Klabastr Klabum, ZŠ Pavlovská Brno

ved. Andrea Zlatníčková

Gordický uzel

ÁČKO, ZŠ Týnská Třebíč

ved. Jaromíra Kratochvílová

Tamtamy z nejmoudřejšího stromu

ZUŠ Mladá Boleslav

ved. Libuše Hanibalová

Kočičí palác

Koukej! ZUŠ Klecany

ved. Ivana Sobková