DĚTSKÁ SCÉNA 2005

34. celostátní přehlídka dětského divadla
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

Trutnov 10. - 16. června 2005

fotografie:  Michal Drtina

pořádatelé

NIPOS-ARTAMA, Dům kultury Trutnov,
Sdružení pro tvořivou dramatiku

spolupráce

katedra výchovné dramatiky DAMU

finanční přispění

MK, MŠMT, Královéhradecký kraj, město Trutnov

 

Celostátní přehlídka
a dílna dětských recitátorů

10. - 12. června 2005

Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů se zúčastnilo 71 recitátorů v doprovodu 74 dospělých (pedagogů a rodičů).

Každé kategorii recitátorů byl pro vystoupení určen samostatný den. Aby se na nejmenších dětech příliš nepodepsala únava z dlouhé cesty do Trutnova, zahájili letos přehlídku recitátoři 3. kategorie, druhý den následovala kategorie 2. a jako poslední vystoupili recitátoři 4. kategorie.

Vystoupení recitátorů hodnotil šestičlenný lektorský sbor. Jeho předsedou byl Jaroslav Provazník (KVD DAMU, Praha), jeho členy byli Zuzana Jirsová (ZUŠ Jindřichův Hradec), Nina Martínková (KVD DAMU, Praha), Alena Palarčíková (ZUŠ Olomouc), Jana Machalíková (DDM Praha 8), a Jiří Pokorný (Městské divadlo Český Krumlov a JČU České Budějovice). Po interní poradě se lektoři rozdělení na dvojice setkávali na společné diskusi s recitátory a jejich doprovodem.

Paralelně s diskusemi recitátorů s lektorským sborem probíhal diskusní klub pro dospělé účastníky (pedagogy a rodiče recitátorů). Spolu se seminární třídou A, která pokračovala ve své práci i během divadelní části přehlídky, ho vedla Ema Zámečníková (ZUŠ Na Střezině Hradec Králové a Konzervatoř Pardubice). Seminaristi si v rámci diskusního klubu vyzkoušeli hodnotit jako porotci jednotlivá vystoupení celostátní přehlídky.

Eva Nguyen Thi Thu (Kdyně)
2. kategorie

Tomáš Havlínek (Karlovy Vary)
3. kategorie

Jakub Vitko (Žatec)
4. kategorie

Důležitou součástí recitační přehlídky byly stejně jako v minulých letech dílny pro recitátory vedené studentkami katedry výchovné dramatiky DAMU. S recitátory 2. kategorie pracovaly Eva Benešová a Markéta Kubecová, s recitátory 3. kategorie Gabriela Sittová a Pavla Vitingerová, s recitátory 4. kategorie Lenka Korbelová a Terezie Hirtová (jako asistentka jim pomáhala studentka Gymnázia Kroměříž Lucie Pattermanová). Studentky provázely recitátory po celý čas přehlídky, kromě vedení dílen a organizace zábavného večerního programu letos vystoupily i v roli moderátorek recitačních vystoupení.

z dílen pro recitátory

 

34. celostátní přehlídka dětského divadla
11. - 16. června 2005

34. ročníku Dětské scény se zúčastnilo 15 souborů vybraných z krajských přehlídek po celé České republice se 16 inscenacemi. Program byl doplněn o představení dvou hostujících souborů.

Přehlídková představení posuzoval lektorský sbor ve složení Václav Klemens, předseda (Moravské divadlo Olomouc), Jiřina Lhotská (ZUŠ Strakonice), Silva Macková (DIFA JAMU, Brno), František Zborník (NIPOS, Praha), Radek Marušák (KVD DAMU a PedF UK, Praha), Veronika Rodriguezová (CVČ Ulita DDM Brno) jako spolupracovnice dětského diskusního klubu a Jakub Hulák (NIPOS-ARTAMA, Praha) jako tajemník. Lektoři si každé odpoledne povídali s vedoucími souborů a prezentovali své odborné reflexe v rámci veřejných diskusí. Jejich moderátorem byl Jaroslav Provazník (KVD DAMU, Praha).

Samostatný diskusní klub byl jako v minulých letech určen také pro děti ze souborů jednotlivých hracích bloků. Vedli ho opět zkušení lektoři Miloš Maxa a Tomáš Machek, studenti ateliéru dramatické výchovy DIFA JAMU v Brně ve spolupráci s Veronikou Rodriguezovou, která do něj přinášela postřehy z interních debat lektorského sboru.

Inscenace celostátní přehlídky

SOBOTA 11. 6.

Strašidelný dům

Dohráli jsme, ZUŠ Uherské Hradiště

ved. Hana Nemravová

Kocourkov

Horní-Dolní Sloupnice

ved. Eva Sychrová

Nápad myšky Terezky
aneb O zlé koze

DaLs Blučina

ved. Hana Kratochvílová

NEDĚLE 12. 6.

Veliký tůdle

Tři boty, ZŠ Třebotov

ved. Václava Makovcová, Jana Barnová

Nejsem Popelka

Divadélko Růžek České Budějovice

ved. Alena Vitáčková

Čopsus!

DS Ronter, SOZE Brno - Husovice

ved. Jana Kučerová

PONDĚLÍ 13. 6.

U medvědů

Kyselé rybičky,
ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

ved. Romana Hlubučková

Sviňáček

Přemyšlata, DDM Praha 8

ved. Jana Machalíková

O líné a lakomém

dDDD, ZUŠ Děčín

ved. Jana Štrbová

HOST PŘEHLÍDKY

V pondelok pôjdem s tebou

Detské divadelné štúdio - Ochotníček,
DK Púchov (SR)

ved. Peter Hudák

On, ona a pán v čiernom

Detské divadelné štúdio - Ochotníček,
DK Púchov (SR)

ved. Peter Hudák

ÚTERÝ 14. 6.

Kdo se tady bo

Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov

ved. Lucie Veličková

Sedm rodin od jezera Piplpopl

Děláme na tom
ZUŠ Nové Město na Moravě

ved. Ivona Čermáková

O hadích nožkách

Temperka, ZUŠ Třinec

ved. Marcela Kovaříková

!…jinak je s tebou amen!

HOP-HOP, ZUŠ Ostrov

ved. Irena Konývková

HOST PŘEHLÍDKY

Malí princové

Dramatický kroužek Ústavu sociální péče
pro mentálně postižené Ostrava

ved. Alena Pastrňáková

STŘEDA 15. 6.

Válka s mloky

Koukej! ZUŠ Klecany

ved. Ivana Sobková

O Viktorce

Dohráli jsme, ZUŠ Uherské Hradiště

ved. Hana Nemravová

Štědrý večer

…po malinách, ZUŠ Na Střezině

ved. Jana Portyková

 

Semináře pro dospělé účastníky:

Po dobu Celostátní přehlídky dětského divadla probíhaly také semináře pro dospělé účastníky.

Seminární třídu nazvanou Přednes z perspektivy recitátora, porotce a pedagoga, která zahájila svou práci už v pátek 10. 6. v rámci recitační části přehlídky, vedla Ema Zámečníková. Seminaristé zde postupně prošli rolemi porotců dětského přednesu, pedagogů, kteří vybírají text pro své žáky, recitátorů i aktérů kolektivního recitačního vystoupení.

Třídu Drama a folklor - africké inspirace zaměřenou na dramatickou práci s folklorním materiálem vedl Frank Katoola Kajengure z Ugandy.

Třídu Co dovedou loutky zaměřenou na práci s předmětem a loutkou vedl Jiří Vyšohlíd.

Dramaturgickou třídu Aby bylo co hrát aneb Kurz dramaturgie svépomocí vedl Luděk Richter. Seminaristé si ověřovali zákonitosti divadelní dramaturgie na společném textu, pracovali ale i s vlastními rozpracovanými literárními předlohami a texty.

Třída A - Přednes z perspektivy recitátora,
porotce a pedagoga

 

Lektorka: EMA ZÁMEČNÍKOVÁ
učitelka a vedoucí dětských a mladých souborů LDO ZUŠ Hradec Králové a Divadla Jesličky, pedagog konzervatoře Pardubice

Třída B - Drama a folklor - africké inspirace

Lektor: FRANK KATOOLA KAJENGURE
pedagog hudební výchovy, dramatické výchovy a divadla, choreograf, zakladatel a umělecký vedoucí Tender Talents Magnet School, Kampala (Uganda)

Tlumočnice: Petra Kunčíková

Třída C - Co dovedou loutky

Lektor: JIŘÍ VYŠOHLÍD
herec, muzikant a režisér, Divadlo DRAK Hradec Králové

Třída D - Aby bylo co hrát aneb
Kurz dramaturgie svépomocí

Lektor: LUDĚK RICHTER, loutkář, dramaturg a režisér, divadelní teoretik

 

Dílny pro děti ze souborů

Pro soubory, které měly možnost zúčastnit se celé přehlídky, byly připraveny také dopolední dílny.Ty v letošním roce nebyly tematicky zaměřené, ale byly inspirované samotným prostředím města Trutnova a jeho historií či pověstmi. Práce v dílnách probíhala z větší části přímo v terénu.

Lektoři dílen:

Anna Caunerová
(tanečnice a taneční pedagog, Bratislava),

Kristýna Filcíková
(stud. KALD DAMU, Praha)

Vojta Maděryč
(ZUŠ Jindřichův Hradec)

Jan Staněk
(Centrum tvořivé dramatiky Praha)

 

Deník Dětské scény

Tiskový zpravodaj, který  jako vždy přinášel reflexe veškerého dění na přehlídce. Jeho redakce pracovala v tomto složení:

šéfredaktorka
Iva Dvořáková
(Gymnázium a ZUŠ Nové Strašecí)

redaktoři
Eva Brhelová
(Gymn. Pavla Křížkovského a DIFA JAMU Brno)

Lukáš Horáček
(LDO ZUŠ Liberec)

recenze představení
Luděk Richter
(
loutkář, dramaturg a režisér, divadelní teoretik)

sazba, zlom, ilustrace a grafická úprava
Pavel Kocych
(architekt, scénograf a grafik, Praha)

fotografie
Michal Drtina
(editor a divadelní fotograf, Hradec Králové)

 

autorská a technická spolupráce
Lenka Novotná a Alena Crhová
(pracovnice NIPOS-ARTAMA)

kompletní čísla Deníku DS 2005
i starších ročníků najdete na adrese

www.drama.cz/ds