zpět

DĚTSKÁ SCÉNA 2006

35. celostátní přehlídka dětského divadla
35. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

Trutnov 16. - 22. června 2006

fotografie:  Michal Drtina

pořádatelé

NIPOS-ARTAMA, Dům kultury Trutnov,
Sdružení pro tvořivou dramatiku

 

spolupráce

katedra výchovné dramatiky DAMU

 

finanční přispění

MK, MŠMT, Královéhradecký kraj, město Trutnov

 

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

16. - 18. června 2006

Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů se zúčastnilo 75 recitátorů v doprovodu 69 pedagogů a rodičů. Každé kategorii byl tradičně vyhrazen samostatný den. Z minulého roku zůstalo pořadí vystoupení: pátek - 3. kategorie, sobota - 4. kategorie, neděle - 2. kategorie.

Výkony recitátorů posuzoval lektorský sbor ve složení Radek Marušák, předseda (PedF UK, KVD DAMU, LDO ZUŠ Praha 6), Jana Křenková (DDM Ždár n. S.), Vlasta Gregorová (FMŠ Arabská, Praha 6), Ema Zámečníková (LDO ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, Konzervatoř Pardubice) a Jana Machalíková (DDM Praha 8). Zuzanu Jirsovou, která pro nemoc nemohla do Trutnova přijet, operativně nahradili v pátek Jaroslav Provazník (KVD DAMU, PedF UK, NIPOS-ARTAMA) a v sobotu a neděli Alena Palarčíková (ZUŠ Žerotín Olomouc). Lektoři se po každém bloku vystoupení a po důkladné interní debatě setkávali s recitátory a jejich doprovodem na společné diskusi.

Pro dospělé účastníky přehlídky (především doprovod recitátorů) byl jako vždy připraven samostatný diskusní klub, v němž si zájemci vyzkoušeli v roli lektorů hodnotit vybraná recitační vystoupení. Jeho lektorkou byla v letošním roce Jiřina Lhotská (LDO ZUŠ Strakonice).

Terezie Jelínková (Praha)
2. kategorie

Jakub Pazdera (Olomouc)
3. kategorie

Karolína Stehlíková (Praha)
4. kategorie

Podstatnou součástí recitační části Dětské scény byly jako každoročně dílny pro recitátory pod vedením studentek katedry výchovné dramatiky DAMU. S recitátory 2. kategorie pracovaly Eva Benešová a Markéta Kubecová, s recitátory 3. kategorie Blanka Tatarová a Pavla Vitingerová, s recitátory 4. kategorie Terezie Hirtová a Lenka Korbelová. Lektorky opět výborně zvládly všechny své role, ať už šlo o vedení dílen, moderování recitačních vystoupení nebo organizování večerních programů pro recitátory a později i pro děti ze souborů.

z dílny 2. kategorie

z dílny 3. kategorie

z dílny 4. kategorie

 

35. celostátní přehlídka dětského divadla

17. - 22. června 2006

35. ročníku Dětské scény se zúčastnilo 18 souborů vybraných z krajských přehlídek po celé České republice. Program byl doplněn o dvě inspirativní představení.

Přehlídková představení posuzoval lektorský sbor ve složení Jaroslav Provazník, předseda (KVD DAMU, PedF UK, NIPOS-ARTAMA). Jeho členy byli Karel Vostárek (KVD DAMU, ADV DIFA JAMU, Ladislava Košíková (Hradišťan, TO ZUŠ Uherské Hradiště), Václav Klemens (Moravské divadlo Olomouc), Roman Černík (PedF ZU Plzeň), Dominika Špalková (LDO ZUŠ Trutnov, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost) a Miloš Maxa (student ADV DIFA JAMU, OS Augusto Brno) jako spolupracovník dětského diskusního klubu. Tajemníkem lektorského sboru byl odborný pracovník NIPOS-ARTAMA Jakub Hulák. Roman Černík plnil zároveň funkci moderátora večerních seminářů o představeních.

Diskusní klub pro děti ze souborů vedla v letošním roce dvojice Tomáš Machek (student ADV DIFA JAMU) a Jana Kučerová (absolventka ADV DIFA JAMU), kterou v první den přehlídky zastoupila Tereza Černochová (SVČ Lužánky Brno). Miloš Maxa vstupoval do dikusního klubu s postřehy z debat lektorského sboru.

Inscenace celostátní přehlídky

SOBOTA 17. 6.

Neschovávejte se, když prší

Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov

ved. Irena Konývková

Vítáme vás v Jazzonii

Jazzinky, ZUŠ Na Střezině Hradec Králové

ved. Jolana Brannyová

Jak ruce nechtěly pracovat

Rousíci, ZŠ Rousínov

ved. Michaela Kyjovská

Bylo nás pět

HOP-HOP, ZUŠ Ostrov

ved. Irena Konývková

NEDĚLE 18. 6.

Takové normální Q-kerní ráno

Q-Kerni, rodinné divadlo

ved. Veronika Kernová

A co jako?

Haxna Brno

ved. Jana Haková, Eva Anna Koberová

Otesánek

Štěk, loutkové divadlo, SVČ Opava

ved. Daniel Kollmann

PONDĚLÍ 19. 6.

O zeleném prasátku

BUBU, klub dětské kultury Vsetín

ved. Barbora Dohnálková

Tu To máš!

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov

ved. Václava Makovcová, Jana Barnová

Ztráty a nálezy

Taneční a pohybové studio Magdaléna
SUŠ Rychnov u Jablonce n. N.

ved. Magdaléna Rellichová

Francínek a Evelínka

Taneční studio Light
ZUŠ Na Popelce, Praha 5

ved. Lenka Tretiagová

HOST PŘEHLÍDKY

Mluvím s větrem a čtu v barvách

Taneční studio Laďky Košíkové
ZUŠ Uherské Hradiště

vedoucí a choreografka: Ladislava Košíková

ÚTERÝ 20. 6.

Máj! Máj? Máj…

Koukej! ZUŠ Klecany

ved. Ivana Sobková

Mlýnek

Bagr a traktor

ZUŠ Liberec

Čarodějné jaro

Divadlo před tabulí
Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav

ved. Libuše Hanibalová

Malá prodavačka zápalek

Divadýlko Strašidílko, ZŠ Západní, Plzeň

ved. Anna Červená

HOST PŘEHLÍDKY

Koncert

Hudební divadlo Radost, Hradec Králové

Pavel Černík, Jiří Vyšohlíd

STŘEDA 21. 6.

Hrdá Ajše

ZUŠ Žerotín, Olomouc

ved. Ivana Němečková

Františkovy Vánoce
(Nekouzelná nepohádka o kouzelných věcech)

Dárečci, ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové

ved. Josef Tejkl

Stařičké pověsti české

ZŠ Havlíčkova, Jihlava

ved. Alena Hromádková, Jana Krásenská

 

Semináře pro dospělé účastníky:

V rámci Dětské scény probíhaly tři semináře pro dospělé účastníky:

Třídu Drama a improvizace – kouzlo a fantazie vedl rakouský lektor Herwig Greschonig, který se ve své práci zaměřil především na improvizační průpravu. Lektora tlumočila do češtiny Petra Kunčíková. Třída nazvanou Abeceda praktické dramaturgie pracovala pod vedením Iriny Ulrychové. Náplní semináře bylo dramaturgické zpracování textu s přesahem do režie divadelní inscenace s dětským souborem. Třídu zaměřenou na neverbální komunikaci, pantomimu a pohybové divadlo pod názvem Ticho léčí vedl Michal Hecht.

Drama a improvizace - kouzlo a fantazie

 

Lektor: Herwig Greschonig (Vídeň), dlouholetý pedagog dramatické výchovy, improvizace a divadelní tvorby, lektor řady mezinárodních dílen, autor publikací v oboru dramatické výchovy a divadla

Abeceda praktické dramaturgie

 

Lektorka: Irina Ulrychová, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a LDO ZUŠ Brandýs nad Labem

Ticho léčí

 

Lektor: Michal Hecht, mim, herec, pedagog a režisér, autor a protagonista divadelních i televizních projektů

 

Dílny pro děti ze souborů

Martina Vandasová
(VO ZUŠ Jílové u Prahy)

Pro děti ze souborů byly připraveny dopolední dílny, tentokrát vycházející z konkrétních míst a reálií Trutnova. Dílny probíhaly převážně v terénu a zahrnovaly řadu aktivit z různých oborů (výtvarná výchova, hudba, pohyb, literatura, dramatika).

Jana Štrbová
(LDO a HO ZUŠ Děčín)

Anna Caunerová
(tanečníce a taneční pedagog, pracovnice NIPOS-ARTAMA)

Jan Hnilička
(Divadlo Dagmar Karlovy Vary)

Martina Tothová
(LDO ZUŠ Nové Strašecí)

 

V rámci Celostátní přehlídky dětského divadla proběhl i mimořádný slavnostní ceremoniál – v úvodu 4. bloku představení v úterý 20. června převzala Hana Budínská, jedna z vůdčích osobností českého dětského loutkového divadla a dramatické výchovy, Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti dětských estetických aktivit. Cenu za MK předala referentka Odboru regionální a národnostní kultury Renata Slámková.

 

Deník Dětské scény

Tiskový zpravodaj, který  jako vždy přinášel reflexe veškerého dění na přehlídce. Jeho redakce pracovala v tomto složení:

šéfredaktorka
Iva Dvořáková
(Gymnázium a ZUŠ Nové Strašecí)

redaktoři
Eva Brhelová
(Gymn. Pavla Křížkovského a DIFA JAMU Brno)

Gabriela Sittová
(studentka KVD DAMU, učitelka LDO ZUŠ Zábřeh)

Vojtěch Maděryč
(student KVD DAMU, učitel LDO ZUŠ Jindřichův Hradec)

sazba, zlom, ilustrace a grafická úprava
Pavel Kocych
(architekt, scénograf a grafik, Praha)

fotografie
Michal Drtina
(editor a divadelní fotograf, Hradec Králové)

 

videozáznam přehlídky
Lenka Novotná
(pracovnice NIPOS-ARTAMA)

kompletní čísla Deníku DS 2006
i starších ročníků najdete na adrese

www.drama.cz/ds