DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE ´06

12. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 21. - 27. září 2006

Pořádali:
Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU, občanské sdružení Ráj srdce Jičín a K-klub Jičín

Spolupráce:
NIPOS-ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je - vedle seminářů pořádaných v rámci Dětské scény - nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a  studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a  uměleckých fakultách. Tři z nabízených dílen zohledňují také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech.

12. ročník dílny nabídl tyto třídy:

1 - Možnosti dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

- dramatická výchova jako samostatný předmět a tvorba učebních osnov v rámci ŠVP,
- metody dramatické výchovy v ostatních výchovně vzdělávacích předmětech,
- cesta k tvorbě divadelního představení s dětmi.
Seminář byl určen především těm, které zajímá, jakou podobu a jaké místo může mít dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu.

lektorky:

OLGA KRÁLOVÁ, učitelka ZŠ Křesomyslova, Praha 4

IVANA SOBKOVÁ, učitelka LDO ZUŠ v Odolena Vodě a v Biskupské ulici v Praze 1, vedoucí dětského souboru Koukej!

 

2 - Dějepis, literatura a dramatická výchova

Jak oživit školní dějepis dramatickou výchovou? Jak v dramatických projektech pracovat s historickou faktografií a archivním materiálem? Jak udržet historickou věrohodnost v takovém projektu? Jak strukturovat práci v projektech zaměřených na dějepis? Jak využít metod dramatické výchovy při výuce regionální historie? Jak mohou na dramatické projekty navazovat návštěvy výstav, muzeí, archivů? Účastníci semináře se mohli setkat např. s těmito projekty: Pozvánka do terezínského ghetta. Za časů křížových výprav. Valdštejnův Jičín. Velký Napoleon. S emigranty přes oceán.

lektorka: IVA DVOŘÁKOVÁ, středoškolský pedagog dějepisu a dramatické výchovy a učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ, Nové Strašecí

3 - Ze školy k divadlu - z divadla ke škole

Seminář byl zaměřen na prozkoumávání možností současného školního divadla. Seminaristé prošli v praktických krocích cestu od hledání témat z přímého okolí, měli možnost seznámit se s možnými postupy na hranici divadla a pedagogiky pro komunitní rozvoj. Seminář si kladl za cíl také nabídnout impulzy pro zapojení školy do komunitního života a zároveň odkrýt cesty k zapojování účastníků do tvůrčího procesu, který vychází z konkrétních možností místa, z konkrétních podmínek a potřeb školy. Výzkumným terénem pro společnou práci bylo město Jičín.

lektor: ROMAN ČERNÍK, pedagog Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Plzeň

4 - Hlas jako individualita

Hlasová výchova a její metodika nejen pro učitele dramatické výchovy a studenty pedagogických a uměleckých fakult. Kurz byl určen zejména těm učitelům všech typů škol a absolventům základních kurzů, kteří si uvědomují své dluhy vůči tolik používanému a tak křehkému nástroji - svému hlasu, protože lidský hlas jako projev člověka není pouze nástrojem užívaným pro sdělení samo. Lidský hlas je sám o sobě individualitou a je schopen se tvůrčím způsobem spolupodílet na formování osobnosti člověka

lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU

 

Součástí dílny byla tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských a mladých sólových recitátorů. Uskutečnila se v sobotu 23. září 2006.

Program přehlídky:

Dětská kočovná společnost hrající o lidských s.r.o… (starostech, radostech a o…)
 žáci LDO ZUŠ Biskupská, Praha 1, a ZUŠ Klecany (ved. Ivana Sobková)
Z pohádky do pohádky
Rada starších: Ivana Sobková, Jana Štrbová, Olga Králová, Jan Zimmel
Principál: Ivana Sobková

Nazareno Klug (LDO ZUŠ Ostrov, ved. Irena Konývková) - II. kategorie
René Goscinny: Šachy

Kristýna Šajtošová (LDO ZUŠ Karlovy Vary, ved. Jiřina Rottová) - III. kategorie
František Nepil: Než začne ptáček hnízdit

Jonáš Tůma (LDO ZUŠ Karlovy Vary, ved. Jiřina Rottová) - III. kategorie
Jiří Dvořák: Jak chasník Vendelín doběhl smrt

Barbora Hudáková (LDO ZUŠ Uherské Hradiště, ved. Stanislav Nemrava) - III. kategorie
O dívce, která chtěla jenom tančit (z afrických pohádek)

Josef Kačmarčík (Praha) - IV. kategorie
Ernst Jandl: Klo

Karolina Stehlíková (DDM Přemyšlenská, Praha, ved. Jana Machalíková) - IV. kategorie
Marian Palla: Jak odpustit žralokovi, který vám ukousl nohu

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová a Jana Barnová)
Tu to máš!
Pohádky Pavla Šruta Myška Kyška a myška Hryžka, O ovcích na mostě a Kočičí král z knihy Kočičí král zdramatizovaly: Václava Makovcová a Jana Barnová
Režie: Václava Makovcová a Jana Barnová

MAX a spol., LDO ZUŠ Klatovy (ved. Hana Švejdová)
Pravdivý příběh Dicka Whittingtona a jeho kočky
Dramatizace stejnojmenné pohádky Pavla Šruta z knihy Kočičí král a režie: Hana Švejdová

HOP-HOP, LDO ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)
Bylo nás pět
Dramatizace dvou epizod ze stejnojmenné knihy Karla Poláčka a režie: Irena Konývková

Jazzinky, LDO ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové (ved. Jolana Brannyová)
Vítáme vás v Jazzonii
Pásmo textů Jany Koubkové z knihy Zutí provádím s chutí: Jolana Brannyová a kolektiv
Režie: Jolana Brannyová

Jonáš Konývka (LDO ZUŠ Ostrov, ved. Irena Konývková) - WP
Jacques Prévert - Jiří H. Krchovský: Láska

Křížaly, LDO ZUŠ Klatovy (ved. Hana Švejdová)
Kam vede ta cesta
Dramatizace pohádkové prózy Gianniho Rodariho Cesta, která nikam nevede: Hana Švejdová a kolektiv

HOP-HOP, LDO ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)
V bludišti mého srdce
Montáž experimentální poezie různých autorů (Paul de Vree, Carlo Belloli, Bernard Heidsieck, Enrique Uribe, Ladislav Novák, Gunter Falk, Luis Zukofsky, Eugen Gomrineger, Ernst Jandl, Hans Carl Artmann): HOP-HOP
Režie: Irena Konývková
Hudba: Jablkoň

HOP-HOP (jmenovitě A. Kandrik, O. Šulc, R. Bělohlávek), LDO ZUŠ Ostrov
Karel Anonra: Prase
Režie: Irena Konývková