DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE ´07

13. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 20. - 26. září 2007

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, K-klub Jičín, katedra výchovné dramatiky DAMU a občanské sdružení Ráj srdce Jičín

Spolupráce: Centrum dětských aktivit NIPOS - ARTAMA, město Jičín

Akce se konala s finanční podporou a s laskavým přispěním Ministerstva kultury ČR a Fondu rozvoje vysokých škol.

Celostátní praktická dílna v Jičíně je - vedle seminářů pořádaných v rámci Dětské scény - nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Tři z nabízených dílen zohledňují také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech. Letošní dílna nabídla tyto třídy:

1 - Divadlo utlačovaných a jeho prostředky

(lektor: JULIAN BOAL, historik, sociolog a divadelní pedagog, spoluzakladatel organizace ITO - International Theater of the Oppressed Organisation, působící v Paříži, syn a spolupracovník slavného brazilského dramatika, spisovatele, režiséra a teoretika Augusta Boala)

Podstatou tzv. divadla utlačených je metoda, kterou v 70. letech vytvořil v Brazílii Augusto Boal. Vychází z několika jednoduchých principů: Divadlo vzniká tehdy, když má člověk možnost reflektovat sám sebe. když se může vnímat "v situaci". V tomto smyslu hrajeme všichni divadlo. Dále: Protože společenské vztahy přímo souvisejí s divadlem, zdivadelněná hra, teatralizace nám umožňuje lépe pochopit svět, v němž žijeme. A konečně: Každý člověk je tak či onak divadlem přitahován nebo fascinován. Divadlo utlačených je systémem cvičení, her, obrazů a specifických improvizací, jejichž cílem je zapojit umělecké divadelní prostředky do služby výchovy k zodpovědnosti a samostatnotnosti. Dílna Juliana Boala se zaměří jak na průpravná cvičení a hry, tak na specifické postupy a techniky divadla utlačených, zejména na divadlo-obraz a divadlo forum. Je určena především pokročilejším pedagogům a studentům dramatické výchovy. Dílna bude tlumočena do češtiny.

2 - "Kdybych dostal nápad, bylo by mi líp! - Tak si mě chyť!"
       aneb Práce s příběhem nejen s předškolními dětmi

(lektorka: HANA ŠVEJDOVÁ, učitelka MŠ a LDO ZUŠ Klatovy)

Prakticko-metodický seminář určený těm, kteří pracují s předškolními dětmi a nejmladšími školáky, tedy s dětmi v MŠ, ZŠ, ZUŠ, ale i s těmi, kteří navštěvují dramatické kroužky v rámci zájmové činnosti. V semináři budou nabídnuty různé integrované celky postavené na příbězích vycházejících z pohádky, říkadla, písničky apod. s uplatněním prožitkového učení a dramatické výchovy. Cílem semináře bude:
a) nabídnout nápady, náměty, cestu i zkušenosti při práci s příběhem s malými dětmi,
b) vytvořit podmínky k tomu, že dáme-li hlavy dohromady, odneseme si spoustu nápadů a činností,
c) nahlédnout do jedné pedagogické kuchyně toho, kdo již dlouho "vaří" pro malé děti a rád se o své "osvědčené" recepty podělí,
d) pokusit v souvislosti s praxí i smysluplně plánovat činnosti v souladu s RVP pro MŠ i LDO ZUŠ.

3 - Ze školy k divadlu - z divadla ke škole

(lektor: ROMAN ČERNÍK, pedagog Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Plzeň)

Seminář bude zaměřen na prozkoumávání možností současného školního divadla. Seminaristé projdou v praktických krocích cestu od hledání témat z přímého okolí, seznámí se s možnými postupy na hranici divadla a pedagogiky pro komunitní rozvoj. Seminář by mohl nabídnout impulzy pro zapojení školy do komunitního života a zároveň odkrýt cesty k zapojování účastníků do tvůrčího procesu, který vychází z konkrétních možností místa, z konkrétních podmínek a potřeb školy.

 

4 - Hlas v pohybu a pohyb s hlasem

(lektoři: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, a JIŘÍ LÖSSL, tanečník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník Centra dětských aktivit v ARTAMĚ pro scénický tanec, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry taneční pedagogiky HAMU)

lna Ivany Vostárkové (hlas) a Jiřího Lössla (pohyb) je společným hledáním, setkáváním, nalézáním, opouštěním, vnímáním, cítěním, vědomím a uvědoměním si, co hýbe hlasem a kde zní pohyb. Hlas i pohyb je naše prapůvodní schopnost vyjadřovat emoce. Dnes nám často v kontextu rodinných a společenských konvencí chybí odvaha se takto projevovat. Máme představu (nebo je nám vštěpována rodiči, spolužáky, kolegy, společností), jak bychom měli působit, jak bychom se měli projevovat, a proto potlačujeme svůj přirozený potenciál. Investujeme energii do toho, jak chceme být vnímáni, aniž víme nebo tušíme, kým skutečně jsme. Náš osobitý jedinečný hlas zůstává ukryt, potlačen, omezen a nezní ve své přirozené kvalitě. Náš pohyb je vtěsnán do jakési naučené formy, šablony, stereotypu, místo aby se mohl rozvinout do harmonického kreativního procesu zkoumání rovnováhy mysli a těla.
V jičínské dílně se budeme společně především hledat. Často se vydáme cestou nevyšlapanou, nepohodlnou. Ale bude to cesta za původním hlasem, za přirozeným pohybem, abychom se mohli setkat s tím, kým skutečně jsme.

Součástí dílny byla rovněž přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která proběhla v sobotu 22. září 2007.

Vystoupení dětských recitátorů

Michal Rys (ZŠ a MŠ Třebotov, ved. Václava Makovcová)
Daniel Hevier: Zapomnětlivý parašutista

Magdaléna Homolková (LDO ZUŠ Piaristické nám., České Budějovice, ved. Jaroslava Krčková)
Jan Skácel: Uspávanka se starými domy

Nazareno Klug (LDO ZUŠ Ostrov, ved. Irena Konývková)
Sue Towsendová: Tajný deník Adriana Molea (úryvek)

Marek Schwarz (LDO ZUŠ Biskupská, Praha 1, ved. Hana Trázníková)  - na fotografii vpravo
Viliam Klimáček: Zločin v šatníku

Vystoupení dětských divadelních souborů

BUBU, klub dětské kultury Vsetín (ved. Barbora Dohnálková)

O slepičce kropenaté

Autor:
Ludmila Dohnálková podle stejnojmenné pohádkové prózy
Františka Nepila z knihy Pohádky z pekelce

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová a Jana Barnová)

Mamut a umělé dýchání

Předloha:
Miloš Macourek: Mamut a umělé dýchání

Bubliny, Dramatická školička Svitavy (ved. Jana Mandlová)

Havěť všelijaká

Předlohy:
Emanuel Frynta: Písničky bez muziky
Ivo Štuka: Kde bloudí velbloudi
a dále verše Pavla Šruta, Jindřicha Balíka, Ludvíka Středy a Jiřího Slívy

LDO ZUŠ Třinec (ved. Marcela Kovaříková)

Sovák a Micinka

Předloha:
stejnojmenná nonsensová báseň Edwarda Leara
v překladu Pavla Šruta ze souboru Ostrov, kde rostou housle

Vrtule, 3. ZŠ Slaný (ved. Kateřina Rezková)

Wenuše

Předloha:
Ray Bradbury Celé léto v jediném dni
v překladu Pavla Dominika ze souboru Kaleidoskop