DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE ´08

14. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 18. - 24. září 2008

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

Spolupráce: NIPOS ARTAMA, město Jičín a občanské sdružení Ráj srdce

Celostátní praktická dílna v Jičíně je - vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna - nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách.

V roce 2008 nabídla dílna čtyři třídy, tři z nich zohlednily také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech.

1 - Divadlo ve výchově a vyučování a jeho divadelní a pedagogické metody

lektor: GÁBOR TAKÁCS, herec, učitel dramatické výchovy a profesionální lektor budapešťského kulturního centra Káva Kulturális Műhely, Maďarsko

Tlumočnice: Éva Blaskovics

Metody a plánování divadla a dramatu ve výchově a vyučování.

2 - Cesty k tvorbě literárního a dramatického textu.

lektoři:
EVA BRHELOVÁ, pedagog ateliéru dramatické výchovy DIFA JAMU, Brno
ZBYNĚK FIŠER
, pedagog Ústavu české literatury Filozofické fakulty MU, Brno

Rozmanité techniky a cvičení z oblasti tvůrčího psaní (techniky hledání témat, odblokování, plánování a upravování textu, metody rozvíjení imaginace ad.).

3 - Viditelné i neviditelné stopy

lektoři:
MARTINA VANDASOVÁ
, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Jílové u Prahy
JAKUB HULÁK, odb. pracovník ARTAMA Praha pro dramatickou výchovu, dětské divadlo a dětský přednes, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů v CTD Praha)

Možnosti prolínání, doplňování a vzájemného obohacování výtvarných a dramatických aktivit, zejm. na materiálu prostředí a historie města Jičína.

4 - Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu

lektor: TOMÁŠ DOLEŽAL, pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno, a studia dramatické výchovy Labyrint SVČ Lužánky

Dramatická výchova jako vzdělávací obor, výuková metoda, způsob realizace průřezových témat…?

Jaké možnosti poskytuje dramatické výchově Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání?

5 - Spirála jako cesta

lektor: JIŘÍ LÖSSL, tanečník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník Centra dětských aktivit v ARTAMĚ pro scénický tanec, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry taneční pedagogiky HAMU

Součástí dílny byla tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která proběhla v sobotu 20. září 2008.

Vystoupení dětských recitátorů

Hynek Šíp (Brno-Slatina, ved. Radim Šíp)
Shel Silverstein: Únos

Vít Malota (LDO ZUŠ Strakonice, ved. Jiřina Lhotská)
Robert Fulghum: Šalamounovy ostrovy

Jan Mrázek (LDO ZUŠ Strakonice, ved. Jiřina Lhotská)
Jan Werich: Rabín

Nazareno Klug (LDO ZUŠ Ostrova, ved. Irena Konývková)
William Saroyan: Baterka

Jakub Velička (LDO ZUŠ Ostrov, ved. Lucie Veličková)
Ephraim Kishon: Červená karkulka jako horor

Vystoupení dětských divadelních souborů

kuk!, ZUŠ Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková)

Cesta kolem světa

Dramatizace pohádek a mýtů z knih Miry Holzbachové Děti tropického slunce, Pohádky a mýty Oceánie, Věry Hrdličkové Démonova flétna, Jiřího Marka Nejkrásnější zahrada a M. L. Pařízka Prales kouzelných snů: Ivana Sobková a soubor

Režie: Ivana Sobková

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová a Jana Barnová)

Zá hádky... jsou, když někdo něčemu poněkud nerozumí

Předloha: Petr Nikl: Zá hádky

Režie a výprava: Václava Makovcová a Jana Barnová

Hudba: Václav Koubek, Petr Nikl a Jana Barnová

Koťata, ZUŠ Jirkov (ved. Iva Šimková)

Svatba za humny

Montáž folklorních textů: Iva Šimková

Režie: Iva Šimková

kuk!, LDO ZUŠ Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková)

Noční můry

Autor: kolektiv souboru

Režie: Ivana Sobková

Hudba: Zuzana Gulová (klavír), příp. záznam z CD (Jiří Schmitzer)

Veselé zrcadlo, Gymnázium Ústí nad Orlicí (ved. Lenka Janyšová)

Brémští muzikanti

Dramatizace stejnojmenné pohádky bratří Grimmů: Miroslav Slavík

Režie: Lenka Janyšová

Divadélko Růžek, České Budějovice (ved. Alena Vitáčková)

Případ svěřte Davidovi

Dramatizace knihy Astrid Lindgrenové Svěřte případ Kallovi: Alena Vitáčková

Režie: Alena Vitáčková

NABÍDKA DÍLNY