DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE ´09

15. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 8. - 14. října 2009

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

Spolupráce: NIPOS ARTAMA a město Jičín

Na počátku 90. let vstoupila dramatická výchova do českých škol a vedle výtvarné a hudební výchovy je na mnoha základních a středních školách vyučována jako samostatný předmět nebo jsou její metody využívány při výuce takových předmětů, jako je literární výchova, prvouka, resp. vlastivěda, dějepis, občanská výchova atd. Proto také byla dramatická výchova zařazena do rámcového vzdělávacího programu.

Letos se koná v Jičíně už po patnácté celostátní dílna Dramatická výchova ve škole, kterou pořádá celostátní Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a zařízením Ministerstva kultury ARTAMA. Dílna probíhá od 8. do 14. října 2009.

Týdenní celostátní dílna dramatické výchovy je vedle Dětské scény, celostátní přehlídky dětského divadla a dětského přednesu v Trutnově, nejdůležitější akcí v oboru dramatické výchovy. Pracuje na ní stovka učitelů mateřských, základních a středních škol, studentů dramatické výchovy, ale např. také lektorů Národní galerie a dalších zájemců o dramatickou výchovu a divadlo s dětmi. Letos jsou v rámci dílny otevřeny čtyři seminární třídy:

1 - Kdopak by se rolí bál aneb Cesta ke hře v roli pro učitele

(lektorka: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha, a učitelka LDO ZUŠ Brandýs nad Labem)

Díllna zaměřená na učitele v roli, jednu z nejúčinnějších metod při dramatické práci s dětmi.

2 - Pohádka jako studna

(lektorky: VLASTA GREGOROVÁ, ředitelka a učitelka Fakultní mateřské školy Praha 6, Arabská ulice, spoluautorka knihy Hrajeme si s pohádkami, a EVA KEROUŠOVÁ, dramaturgyně)

Dílna se zabývá společným zkoumáním, co všechno se dá najít v pohádkách, proč stojí za to se klasickými pohádkami zabývat, co mohou nabídnout dramatické výchově a co ona může nabídnout jim.

3 - Přednes a interpretace aneb Má vůbec smysl recitovat?

(lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, recitátorka a pedagog dětského přednesu, lektorka KVD DAMU a katedry primární pedagogiky PedF UK, Praha, vedoucí dětských divadelních souborů a recitačních klubů, spolupracovnice DDM Přemyšlenská, Praha 8)

Pozvánka na dobrodružnou cestu hledání a objevování možností, které se díky přednesu otevírají každému, koho zajímá krásná literatura a práce s ní.

4 - Hlas jako individualita

(lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU)

Praktická dílna zaměřená na hlasovou výchovu, tedy na obor, bez něhož se neobejde nejen učitel dramatické výchovy, ale žádný pedagog.

Součástí celostátní dílny v Jičíně byla - jako už tradičně - přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů z celé republiky, která se uskuteční v sobotu 10. října 2009.

FOTOGALERIE

Vystoupení dětských recitátorů

Ondřej Hradil (ZUŠ Val. Meziříčí, příprava: Bohumila Plesníková)
Ivan Blatný: Devět vánků

Jennifer Za Nzambi (LDO ZUŠ Chrudim, příprava: Renata Klečková)
O. D. West: Pavouk a moucha (Africká pohádka)

Jindřich Svoboda (DDS VY PRO MI PO, ZŠ a MŠ Nedašovská, Praha 5, příprava: Dana Svobodová)
Ivan Andrejevič Krylov: Vlk a beránek

Vít Malota (LDO ZUŠ Strakonice, příprava: Jiřina Lhotská)
Forrest Carter: Škola Malého stromu - Znát minulost

Jan Mrázek (LDO ZUŠ Strakonice, příprava: Jiřina Lhotská)
Barbora Ježková: Učitel

Jakub Velička (LDO ZUŠ Ostrov, příprava: Lucie Veličková)
Émile Ajar: Život před sebou

Vystoupení dětských divadelních souborů

LDO ZUŠ Domažlice a LDO ZUŠ Kdyně (ved. Dana Žáková)

Tři příběhy o soudci Ookovi

Příběhy Přiznání věrného služebníka, Chlapec a kachna a Kapsáři z knihy Věnceslavy Hrdličkové Příběhy o soudci Ookovi zdramatizovala Dana Žáková

Režie a výprava: Dana Žáková

Premiéra: říjen a listopad 2008

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová a Jana Barnová)

Když v Grombúlii...

Montáž z knihy Pavla Šruta Šišatý švec a myšut a z textů Edwarda Leara Popletové a Bam se světelným nosanem, které vyšly v překladu Antonína Přidala v souboru Velká kniha nesmyslů, sestavily Václava Makovcová a Jana Barnová

Režie: Václava Makovcová a Jana Barnová

Premiéra: jaro 2009

DS ZŠ Školní, Bechyně (ved. František Oplatek)

Stará žena a chlapec, kterého pohodili (Vyprávění totemů)

Stejnojmenný příběh Apačů z Bílých hor z knihy Jáchyma Topola Trnová dívka zdramatizoval František Oplatek

Režie: František Oplatek

Premiéra: duben 2009

DS ZŠ Školní, Bechyně (ved. František Oplatek)

Osmý John a Krvavý koleno

Stejnojmennou pohádku Pavla Šruta z knihy Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky zdramatizoval František Oplatek

Režie, výprava a hudba: František Oplatek

Premiéra: 3. dubna 2009 

Babinec, LDO ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Kunovice (ved. Olga Strašáková)

Holá pohádka

Stejnojmenný text Petra Nikla z knihy Lingvistické pohádky upravila Olga Strašáková

Režie: Olga Strašáková

Premiéra: 15. dubna 2009 

LDO ZUŠ Strakonice (ved. Jiřina Lhotská)

Je to naprosto jisté

Stejnojmennou povídku Hanse Christiana Andersena v překladu Jiřiny Vrtišové zdramatizovala Jiřina Lhotská

Režie: Jiřina Lhotská

Premiéra: 17. června 2008