ZPĚT   

NAHLÍŽENÍ

26. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

22.–25. října 2015, Bechyně

FOTOGALERIE

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádali: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Základní program Nahlížení 2015 tvořila představení osmi divadelních inscenací vybraných organizačním týmem na základě předem zaslaných přihlášek a videozáznamů. K víc než osmdesáti členům hrajících souborů a jejich vedoucím se připojilo téměř třicet nehrajících účastníků, vedoucích mladých souborů, učitelů a členů divadelních souborů.

K Nahlížení jako vždy patřily aktivní reflexe představení, úkolem účastníků bylo tentokrát zpracovat jakousi sondu do jednotlivých inscenací, na vybraném momentu ukázat, jakým směrem by se daná inscenace podle jejich názoru měla dál vyvíjet.

Vstupy účastníků k jednotlivým inscenacím byly východiskem společných diskusí o představeních (nahlédnutí). Jako odborní lektoři k nim byli letos přizváni Ema Zámečníková, pedagog divadla a přednesu, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ Střezina v Hradci Králové a vedoucí mnoha dětských, mladých i dospělých divadelních souborů, a Jakub Doubrava, herec a režisér, zakladatel a protagonista souborů TEArTR RAJDO a Kabaret Kajbar, spolupracovník řady divadelních scén, zdravotní klaun. Diskuse moderoval Vojtěch Maděryč, ředitel ZUŠ Jindřichův Hradec, ve spolupráci s Jiřím Provazníkem, členem pražského organizačního týmu Nahlížení.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2015

ČTVRTEK 22. října

21.00             

zahájení

21.30–22.00

Karel Houba – František Oplatek a soubor
Krysy
ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (ved. František Oplatek)

PÁTEK 23. října

9.30–10.20

Laura de Weck, úpr. Jiřina Lhotská
Zlatíčka
ZUŠ Strakonice (ved. Jiřina Lhotská)

10.35–11.05

Antoine de Saint-Exupéry – Pavel Skála a soubor
Malý Exupéry
Stinné stránky, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Pavel Skála)

11.20–11.50

kol. souboru
Faust / Nefaust
IMRO, ZUŠ IWK, Považská Bystrica (ved. Oľga Banincová)

13.30–16.00

dílny

16.00–17.30

diskuse – nahlédnutí č. 1

19.00–20.30

diskuse – nahlédnutí č. 2

21.00

Vendula Chalánková – vernisáž výstavy

od 21.30

DJ Mushroom

SOBOTA 24. října

10.00–10.20

Karel Houba – František Oplatek a soubor
Čekárna
ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (ved. František Oplatek)

10.30–11.25

Ondřej Štindl – Michal Ston
Průvodce
Buddeto!, SZUŠ Trnka, Plzeň (ved. Michal Ston)

11.40–12.00

Liberi (překlad JED/94-5-6) – Liberi in UA
Banket
Liberi, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Ada Johnová)

12.15–12.40

kol. souboru
co bys chtěl!
Čtvrtek večer, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Pavel Skála)

14.15–16.30

dílny

16.30–18.00

diskuse – nahlédnutí č. 3

19.30–21.00

diskuse – nahlédnutí č. 4

od 21.00

Ladí / neladí
koncert kapel z Bechyně a okolí:
Fylozofy Jam, Monotonic Stereotype a Jen tak trio

NEDĚLE 25. října

9.30–10.30

David Zelinka a soubor
Kábul, Bagdád, Ar Raqquah, Maarran…
Teď nádech a leť, Praha

10.45–11.45

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením