15. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Kulturní dům Bechyně  21. - 24. října 2004

Pořádají:
NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku,
občanské sdružení Tatrmani a Kulturní dům Bechyně

FOTOGALERIE

PROGRAM PŘEHLÍDKY

ČTVRTEK 21. října

21.00

Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)
Z denního tisku
(autorský text souboru inspirovaný texty M. Schisgala, E. Fromma a J. Bruknera)

PÁTEK 22. 10.

9.30

Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)
Zájezd (autorský text souboru)

14.00

Bez slovníku, Sdružení Roztoč, Roztoky (ved. Leah Gaffen, Síle ní Bhroin)
Apples (autorský text souboru)
Journeys (autorský text souboru)

soubor ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)
Saki - soubor: Kocomour

 

SOBOTA 23. 10.

9.30

SPgŠ Litomyšl (ved. Aneta Kopecká)
Místnost (autorský text souboru)

Dramatický klub Gymnázia Nové Strašecí (ved. Iva Dvořáková)
E. Ničová, K. Pelcová, K. Aubrechtová: Tristan a Izolda
(na motivy J. Bediéra)

14.30

SUP - Studio uměleckého přednesu, DDM Praha 8 (ved. Jana Machalíková)
S. Silverstein - J. Machalíková: O nás

Kšandy - skupina II., CVČ Lužánky Brno (ved. Tomáš Doležal)
B. Němcová - J. Václavek a soubor: Divá Bára

Z NABÍDKY DÍLNY...

Setkání zájemců o středoškolské a mladé divadlo z celé ČR, které zahrnuje

  • přehlídku inscenací mladých divadelních souborů

  • společná povídání o představeních s přizvanými lektory

  • tvůrčí spolupráci mezi členy souborů a dalšími účastníky v doplňkových dílnách

  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

Nahlížení se stejně jako minulých letech zúčastní několik vybraných souborů, které budou mít možnost prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci. Smyslem je nejen získávání nových zkušeností a inspirace do další práce, ale i hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.
Nahlížení je otevřeno všem zájemcům - vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují.

Lektory diskusí Nahlížení 2004 byli:

Marie Poesová, lektorka seminářů dramatické výchovy
Tomáš Žižka, scénograf, režisér a pedagog, lektor divadelních dílen a projektů site specific