NAHLÍŽENÍ 2006

zpět

17. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

19. - 22. října 2006
Kulturní středisko města Bechyně

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku,
občanské sdružení Tatrmani a Kulturní středisko města Bechyně

17. ročníku dílny se zúčastnilo sedm souborů s osmi inscenacemi, vybranými na základě přihlášek a videozáznamů. Členy vybraných souborů doplnilo dalších cca 30 účastníků - středoškoláků, zejména ze souborů ZUŠ Strakonice, ZUŠ Nové Strašecí a ZUŠ Praha 1, ale také dospělých zájemců, vedoucích mladých divadelních souborů a učitelů.

Do pozadí vzniku jednotlivých inscenací a do kuchyní souborů se nahlíželo ve společných diskusích, k nimž byli přizváni dva lektoři:

Hana Franková, herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary a  pedagog SPgŠ Karlovy Vary a KVD DAMU

Tomáš Žižka, scénograf, pedagog KALD DAMU, režisér, lektor a realizátor projektů site specific.

Přehlídková část byla tradičně doplněna dílnami založenými na samostatné práci skupin sestavených napříč zúčastněnými souboru. Jejich námětem byl tentokrát prostor. Úkolem pro devět skupin bylo vyhledat zajímavé místo v budově či v blízkosti budovy Kulturního střediska města Bechyně a doplnit toto místo akcí, která by zvolenému místu nejlépe odpovídala. Skupiny se svými místy pracovaly po dva večery, nedělní dopoledne pak bylo vyhrazeno pro prezentaci akcí. 

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2006

ČTVRTEK 19. října
21.00 zahájení Nahlížení 2006
21.10 - 21.45 Navostro o.p.b., VOŠP a SPgŠ Litomyšl (ved. Aneta Kopecká)
F. Hrubín - A. Kopecká: Čarovná růže (Kráska a zvíře)
22.00 úvod dílen
PÁTEK 20. října
9.30 - 11.00 Pan Chicitos, ZUŠ Žerotín Olomouc (ved. Magda Johnová)
K. Čapek: R.U.R.
11.15 - 12.45 diskuse
14.15 - 14.45 Unisex Uničov, ZUŠ Uničov (ved. Magda Johnová)
P. Traub - M. Johnová a kol.: Víc a víc
15.00 - 16.10 DS HOBIT při Gymnáziu Jihlava (ved. Zdeněk Krásenský)
M. Crimp: Pokusy o její život
16.30 - 18.00 diskuse
19.30 - 22.30 dílny (samostatná práce skupin)
SOBOTA 21. října
9.30 - 9.45 ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)
D. I. Charms - Z Jirsová a soubor: Příběhy
9.55 - 11.15 Divadelní studio ČASUMÁLO (ved. Hana Vondráková)
A. T. Averčenko - H. Vondráková: A ven!
12.45 - 14.15 diskuse
14.30 - 15.30 Gymnázium L. Jaroše Holešov (ved. Vladimíra Dvořáková)
W. Shakespeare - V. Dvořáková: Kartónová komedie noci svatojánské
15.45 - 16.20 ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)
J. Werich - Z. Jirsová a soubor: Tři sestry a jeden prsten
16.35 - 18.05 diskuse
19.30 - 22.30 dílny (samostatná práce skupin)
NEDĚLE 22. října
9.30 - 12.00 prezentace dílen
12.30  zakončení Nahlížení 2006

FOTOGALERIE