NAHLÍŽENÍ 2007

zpět

18. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
18. - 21. října 2007
Kulturní středisko města Bechyně

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku,
občanské sdružení Tatrmani a Kulturní středisko města Bechyně

FOTOGALERIE

Pro 18. ročník dílny bylo vybráno osm inscenací vybraných na základě přihlášek a videozáznamů. Jako hosté vystoupily v rámci Nahlížení také dva vysokoškolské soubory, z pražské a plzeňské pedagogické fakulty. Členy souborů doplnilo dalších 35 účastníků - vedoucích a členů souborů ZUŠ Strakonice, ZUŠ Nové Strašecí, DS Dlaň ze ZUŠ Valašské Meziříčí, DS Navostro o.p.b. z VOŠP a SPgŠ Litomyšl, ZUŠ Jindřichův Hradec a DS Časumálo z Klubu Klamovka Praha 5 a několika dalších dospělých zájemců, vedoucích mladých divadelních souborů a učitelů.

Důležitou součástí akce byly jako vždy diskuse o představeních. Jejich moderátory byli Jiří a Jaroslav Provazníkovi. K diskusím byli přizváni dva lektoři:

Jiřina Lhotská, učitelka LDO ZUŠ Strakonice, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a lektorka dramatické výchovy

Tomáš Žižka, scénograf, režisér, pedagog KALD DAMU v Praze, lektor a iniciátor tvůrčích dílen a projektů u nás i v zahraničí

 

Přehlídková část byla doplněna dílnami založenými na samostatné práci skupin sestavených napříč zúčastněnými soubory. Jejich úkolem bylo tentokrát vytvořit drobný divadelní tvar s použitím osmi vět, připravených jednotlivými soubory, které na Nahlížení vystoupily. Skupiny zpracovávaly zadání po dva večery, nedělní dopoledne pak bylo vyhrazeno pro prezentaci jejich práce.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2007

ČTVRTEK 18. října

21.00

zahájení

21.10 - 21.40

LDO ZUŠ Biskupská (ved. Hana Trázníková)
Adam, Eva a třetí sex

21.50 - 22.10

Divadelní spolek pro jednu příležitost, PedF UK (ved. Jaroslav Provazník)
Kokeš   (host přehlídky)

22.18

úvod dílen

PÁTEK 19. října

9.30 - 10.30

Hvizdoši, Holešov (ved. Vladimíra Dvořáková)
Půlnoční terapie

10.45 - 12.15

diskuse

13.45 - 14.20

Patologické jahody, SOŠ Futurum Praha 10 (ved. Jiří Rezek)
Cililink

14.35 - 15.30

HOBIT, Gymnázium Jihlava (ved. Zdeněk Krásenský)
Vánoce u Ivanovových

15.45 - 17.15

diskuse

19.00 - 22.30

dílny (samostatná práce skupin)

SOBOTA 20. října

9.30 - 9.50

Taneční studio Light, Praha (ved. Lenka Tretiagová)
Velké vyhlídky

10.00 - 10.50

Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary (ved. Hana Franková)
Hra na Zuzanku

11.00 - 12.30

diskuse

14.00 - 14.40

ZUŠ Trutnov (ved. Dominika Špalková)
Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče

14.55 - 15.50

Regina Břeclav (ved. Zdeněk Miklín)
RéBuS

16.00 - 17.30

diskuse

17.30 - 18.25

Pozor, padají!  Ateliér DV ZČU Plzeň (ved. Roman Černík a Eva Ichová)
Faust je mrtvý   (host přehlídky)

20.00 - 22.30

dílny (samostatná práce skupin)

NEDĚLE 21. října

9.30 - 12.00

prezentace dílen

12.30

zakončení Nahlížení 2007