Dramatické konvence a divadelní text

Centrum tvořivé dramatiky Praha 29. ledna - 2. února 2005

dílna anglického dramatu určená vysokoškolským pedagogům dramatické výchovy, studentům dramatické výchovy a lektorům tohoto oboru

dílnu pořádala KVD DAMU ve spolupráci s STD a CTD Praha 

Warwick Dobson s tlumočnicí
Alžbětou Dvořákovou (2001)

Tony Good s tlumočnicí
Petrou Kunčíkovou (2001)

Lektoři:

Tony Goode

(vedoucí divadelní katedry na University of Northumbria na School of Art v Newcastlu upon Tyne)

 

Warwick Dobson

(spolupracovník Tonyho Goodea tamtéž)

 

tlumočnice: Petra Kunčíková

z nabídky dílny...

Kurz by měl účastníkům zprostředkovat praktickou, osobně prožitou zkušenost s klíčovými dramatickými konvencemi. Bude se pracovat s takovými konvencemi, které účastníkům umožní lépe porozumět stavbě divadelního textu a hlouběji do něj proniknout. Přístup založený na konvencích je popsán v knize Strukturování dramatické práce (Jonothan Neelands-Tony Goode: Structuring Drama Work, Cambridge, Cambridge University Press, 2000) a odvíjí se od něj konkrétní přístup ke zkoumání a vytváření dramatu. Nejlépe ho vystihují následující principy:

  • Divadlo je proces, jehož smyslem je objasňovat lidské chování a jeho významy a zároveň je zobrazovat. Je reakcí na základní lidskou potřebu poznávat svět a zmocňovat se ho pomocí uměleckých prostředků a postupů.

  • Všichni lidé mají právo na smysluplnou a užitečnou divadelní činnost, protože jim umožňuje rozvíjet kulturu danou jejich příslušností k určité rase, společenské třídě, pohlaví či věkové skupině a také jejich schopnostmi (Neelands-Goode, str. 3).

V dílně se budeme zabývat převážně otázkou, jak používat dramatické konvence při zkoumání a vytváření dramatu. Jednotlivá setkání by však také měla přinést odpovědi na otázky týkající se plánování, výběru motivujícího materiálu a zdrojů, vrstvení dramatických konvencí s cílem dosáhnout vnitřní soudržnosti a reflexe či hledání alternativních řešení.

Na konci kurzu by účastníci měli dospět k hlubšímu pochopení následujících bodů:

  • Význam autorství a spoluautorství v tvůrčím procesu.

  • Nalezení vhodných dramatických konvencí k prozkoumávání textu a podtextu.

  • Použití konvencí při tvorbě a realizaci dramatu.

  • Přístupy k vytváření, zkoumání a rozvíjení postavy.

  • Rozmanité režijní styly a jejich vliv na proces zkoušení.

 


z dílny T.Gooda a W. Dobsona v r. 2001