Tvorba - tvořivost - hra

10. celostátní dílna komplexní estetické výchovy

Polička 2. - 5. října 2003

Pořadatelé: IPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha

Spolupráce: 8. MŠ Luční v Poličce, DDM Polička, ZUŠ Polička a město Polička

Už podesáté se v říjnu 2003 konala ojedinělá tvůrčí dílna komplexní estetické výchovy, určená vedoucím kolektivů všech typů: dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních, ale i pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru, učitelům základních uměleckých škol, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a nechtějí se uzavírat jen do ulity svého oboru a hledají inspiraci u svých kolegů.

Jako každý rok, i letos se práce v dílně odvíjela od společného východiska - námětu, který souvisel s místem konání, tedy s městečkem Poličkou. Ústředním námětem dílny byly tentokrát HRADBY A BRÁNY - ty skutečné, historické i ty obrazné, které každý z nás musí ve svém životě překonávat. K bránám a hradbám města Poličky museli na začátku dílny nalézt účastníci klíč a hradby a brány se pak staly námětem tvořivých her a činnosti v průběhu celého říjnového víkendu.

HUDEBNÍ DÍLNA

dramatická výchova - Jiří Pokorný

hudební výchova - Lukáš Holec

Smyslem celostátních dílen Tvorba-tvořivost-hra, jejichž tradice začala v roce 1992 (předchozí celostátní dílny se konaly v Jindřichově Hradci, Třebíči, Polné, Mikulově, Sloupu v Čechách, Telči, Litomyšli, Štramberku a v Českém Krumlově), je společně hledat styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, vzájemného inspirování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.

VÝTVARNÁ DÍLNA

dramatická výchova

Jakub Hulák

výtvarná výchova

Martina Vandasová

Desáté celostátní dílny Tvorba-tvořivost-hra se účastnilo více než osmdesát seminaristů, kteří pracovali ve čtyřech třídách. Specifikem této komplexní dílny je to, že každá ze skupin je vedena vždy dvěma lektory.

POHYBOVÁ DÍLNA

dramatická výchova

Jarmila Doležalová

pohybová výchova

Jiří Lössl

 

I když smyslem dílny byl především tvořivý proces, v němž každá skupina hledala vlastní přístup ke společnému námětu, vyvrcholila dílna sérií drobných inspirativních představení - recitační montáží, dramaticko-výtvarnou akcí, pohybovou koláží a divadelně hudební produkcí.

LITERÁRNÍ DÍLNA

dramatická výchova

Ema Zámečníková

literární výchova

Radek Marušák