Tvorba-tvořivost-hra

11. celostátní dílna komplexní estetické výchovy

Jindřichův Hradec 14. - 17. října 2004

 

FOTOGALERIE z jednotlivých dílen:

HUDEBNÍ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Lenka Pospíšilová - Jana Machalíková)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Milada Sobková - Veronika Rodriguezová)

POHYBOVÁ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Jiří Lössl - Jarmila Doležalová)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Hana Švejdová - Alena Palarčíková)

Z NABÍDKY DÍLNY...

Pořadatelé: ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha
Spolupořadatel: město Jindřichův Hradec

I v letošním roce se koná celostátní tvůrčí dílna určená vedoucím dětských a mladých kolektivů všech typů: dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních, ale i pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a nechtějí se uzavírat jen do ulity svého oboru a hledají inspiraci u svých kolegů.
Smyslem této celostátní dílny je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, vzájemného inspirování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.
Dílny povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory - lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru.

LEKTORSKÉ TANDEMY:

 • Třída zaměřená na literární a dramatickou výchovu:
  Hana ŠVEJDOVÁ
  (ZUŠ a MŠ Klatovy) a Alena PALARČÍKOVÁ (ZUŠ Žerotín, Olomouc)

 • Třída zaměřená na hudební a dramatickou výchovu:
  Lenka POSPÍŠILOVÁ
  (ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Praha 9)
  Jana MACHALÍKOVÁ (DDM Přemyšlenská, Praha 8)

 • Třída zaměřená na výtvarnou a dramatickou výchovu:
  Milada SOBKOVÁ
  (DDM Šumperk)
  Veronika RODRIGUEZOVÁ (CVČ Ulita - pobočka DDM Kyjevská, Brno)

 • Třída zaměřená na pohybovou a dramatickou výchovu:
  Jiří LŐSSL
  (Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ, KVD DAMU)
  Jarmila DOLEŽALOVÁ (CVČ Labyrint, Brno)

Jako každý rok, i letos se bude práce v dílně odvíjet od společného východiska - námětu, který souvisí s místem konání, jímž je letos historické město JINDŘICHŮV HRADEC.