zpět

Tvorba-tvořivost-hra

13. celostátní dílna komplexní estetické výchovy

Police nad Metují 2. - 5. října 2008

FOTOGALERIE z jednotlivých dílen:

HUDEBNÍ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Ivana Kleinová a Lucie Veličková)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA

+ GALERIE PORTRÉTŮ OBYVATEL POLICE

(Jitka Tláskalová a Hana Nemravová)

POHYBOVÁ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Anna Caunerová - Radek Marušák)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA - DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(Gábina Sittová a František Oplatek)

POLICE NAD METUJÍ - FOTOGRAFIE Z MĚSTA

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha
Spolupráce: Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují, ZUŠ Police nad Metují a katedra výchovné dramatiky DAMU

potřinácté připravilo Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ netradiční tvůrčí dílnu komplexní estetické výchovy, která je otevřena vedoucím dětských a mladých souborů a skupin všech typů - dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních - a pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, knihoven a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je vzájemně se inspirovat a společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží, ale současně i to, čím je každý z těchto oborů svůj, nezastupitelný.

Dílna tak může být inspiraci také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnaziální vzdělávání.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou opět zkušení odborníci z různých oblastí estetické výchovy - DRAMATICKÉ, POHYBOVÉ A TANEČNÍ, HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ a LITERÁRNÍ.

 • Třída zaměřená na literární a dramatickou výchovu:
  Gábina Sittová (ZUŠ Zábřeh),
  František Oplatek (ZŠ Bechyně).

 • Třída zaměřená na hudební a dramatickou výchovu:
  Ivana Kleinová (ZUŠ Opava),
  Lucie Veličková (ZUŠ Ostrov).

 • Třída zaměřená na výtvarnou a dramatickou výchovu:
  Jitka Tláskalová (ZUŠ Olomouc),
  Hana Nemravová (ZUŠ Uherské Hradiště).

 • Třída zaměřená na pohybovou a dramatickou výchovu:
  Anna Caunerová (tanečnice a pedagog pohybové výchovy, Kostolište, Slovensko),
  Radek Marušák (katedra výchovné dramatiky DAMU, katedra primární pedagogiky PedF UK a LDO ZUŠ Praha 6).

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět: v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, jevišovický hrad, rybník Vajgar v Jindřichově Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta a židovského hřbitova, litomyšlský renesanční zámek… Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Podle ohlasů účastníků se to snad podařilo i letos na Broumovsku - v Polici nad Metují.

Příští ročník dílny připravujeme na 24. - 27. září 2009. Místo je zatím v jednání.