DĚTSKÁ SCÉNA 2015

44. celostátní přehlídka dětského divadla
44. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

12.–18. června 2015, Svitavy

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze šestadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se spolu se seminářem R koná od 12. do 14. června 2015. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a seminářem pro středoškolské studenty bude probíhat od 13. do 18. června 2015 (příjezd účastníků 12. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

 

A – Jak hledat cestu k tvaru

Hledáte cestu k přípravě inscenace s dětmi? Tak neváhejte a pojďte ji s námi společně hledat. Základními milníky našeho setkání budou zejména:

- tělo a jeho přirozený pohyb,
- prostor jako součást každého jednání,
- partner, partneři jako spolutvůrci jednání,
- vztah tempa, rytmu, dynamiky, temporytmu k jednání,
- stavba malých herních celků.

Jako podněty k práci nám budou sloužit hudební skladby, výtvarné artefakty či ukázky z literatury.

lektorka: Eva Polzerová, pedagog jevištního pohybu a pantomimy na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, vyučující literárně-dramatického oboru Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, externí pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V 70. a 80. letech působila v TO a LDO LŠU (ZUŠ) v Klimkovicích a spolu s dětmi vytvořila řadu úspěšných inscenací, z nichž některé patřily k vrcholům celostátních přehlídek dětského divadla a přednesu. V rámci Dětské scény 2015 převezme Cenu Ministerstva kultury za významný podíl na formování moderní dramatické výchovy a za dlouholetou činnost v oboru dětského divadla a pohybové výchovy.

 

B – Od hry k autentičnosti

Na základě ohlasů účastníků v loňském roce znovu nabízíme praktickou hereckou dílnu s Hanou Smrčkovou. Seminář uvede zájemce do základů herectví prostřednictvím řady cvičení, her a improvizací. Společná práce povede od intuitivně sdílené zkušenosti k pochopení a uchopení konkrétních dovedností, rozvíjení hereckých schopností v improvizacích i při práci na herecké postavě až k psychosomaticky pravdivému bytí a jednání. Závěr semináře bude věnován práci na textu, který si účastníci mohou přivézt s sebou (ať už půjde o prózu, či úryvek z dramatu). Zkusit to může kdokoli, ostych či obavy jsou zcela zbytečné.

Lektorka: Hana Smrčková, herečka a pedagog herectví na Divadelní fakultě AMU v Praze a na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Po absolvování oboru herectví na DAMU byla v angažmá v příbramském divadle a v letech 1964–1992 v Divadle na Zábradlí v Praze, v letech 1991–1993 hrála v Divadle Bez zábradlí.

 

C – Sedm eS aneb scénografický seminář pro inscenátory

Syntetické divadlo, prostor inscenace obecně.
Synopse, inscenační koncept.
Scénografické zadání, co se v něm řeší.
Souhra materiálů, přehled technologie.
Scénická podoba, maketa v měřítku.
Světlo.
Salon, prezentace.

P.S.: Scénografický seminář je určen všem inscenátorům či vedoucím souborů, kteří jsou vedle dramaturgicko-režijní práce často postaveni před úkol vytvořit i výpravu nebo se scénografem komunikovat. Každý účastník bude mít možnost samostatně rozpracovat vlastní nápady na základě společně zadané pohádkové předlohy a v individuální konzultaci se zkušenou scénografkou. Projdeme krok za krokem všechny fáze přípravy, možnosti prostoru, různorodých materiálů a funkce světla. Výsledkem budou vaše autorské makety, jejich fotodokumentace a prezentace.

Lektorka: Irena Marečková, scénografka a výtvarnice, spolupracovnice mnoha divadelních scén a režisérů v ČR i v zahraničí (např. Josef Krofta, Karel Makonj, Tomáš Dvořák, Wlodzimierz Felenczak, Ctibor Turba, Zbyněk Srba, Vladimír Strnisko či Hana Burešová), od r. 1980 výtvarně realizovala přes sto inscenací. V letech 1990–2003 pedagog scénografie, později vedoucí kabinetu scénografie KALD DAMU v Praze. Své práce vystavovala na mnoha oborových výstavách v ČR i v zahraničí.

 

R – Archeologické sondy do dramaturgie dětského přednesu

Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.

V semináři budeme podnikat sondy do textů, které si letos recitátoři vybrali, a hledat, co jim nabízejí, čím je mohou obohatit, ale také čím je mohou zavést na scestí nebo i zradit. Společně budeme přemýšlet například o souvislostech mezi texty a osobností přednašeče, o rozdílech mezi prózou a verši, o tom, co s úryvky z větších próz, o tom, kde a jak hledat vhodné texty, anebo třeba taky o tom, jestli se dá už na začátku zjistit, který text je kvalitní, a který nestojí za to, abychom se jím zabývali.

Součástí semináře bude návštěva vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů.

Lektor: Jaroslav Provazník, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, externí pedagog PedF UK, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dramatickou výchovu, šéfredaktor časopisu Tvořivá dramatika. Odborník na literaturu pro děti a mládež.

 

S – Jak „necvičit“ divadlo s nejmenšími

Seminář pro studenty středních pedagogických škol, případně další věkově blízké zájemce.
Možnosti, jak rozvíjet formou dramatické výchovy fantazii a představivost nejmenších, podporovat intuici a tvořivost a vše využít k výslednému, nenásilnému divadelnímu tvaru bez scénářů, nacvičování a propracovaných kostýmů.
Necvičit! s dětmi divadlo…

Nenásilné cesty k divadelnímu tvaru s nejmenšími …
Ejhle, ten nápad využiji aneb Jak vycházet z tvořivosti dětí…
Cvičení na besídku mě nebaví – jak motivovat skupinu…
Využívání metod dramatické výchovy a tematických celků…
Informace nejen pro budoucí pedagogy…
Časté úskalí si rozebereme…
I praktické i metodické rady zažijeme…
Taky by mě to mělo bavit…
!

Lektorka: Kateřina Oplatková Rezková, vedoucí vzdělávání Památníku Lidice, lektorka dramatické výchovy a vedoucí dětských a mladých divadelních souborů. Se souborem Vrtule, Slaný, se úspěšně zúčastnila řady celostátních přehlídek. Absolventka SPgŠ Evropská a KVD DAMU v Praze.

 

z programu Dětské scény 2015

JOLA, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5, (ved. Lenka Tretiagová)
Polednice, PidiLidi, Památník Lidice, (ved. Kateřina Oplatková Rezková)
Čau, jsem..., Mrož v krabici, Soukromá ZUŠ Trnka, Plzeň, (ved. Michal Ston)
Jak se dělá divadlo, Zatímbezejména, Gymnázium Fr. Křižíka, Plzeň, (ved. František Kaska)
Když se dobře zacpou uši, RS Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec, (ved. Lukáš Horáček)
Kuchař Sam a mořské panny, Dramatický soubor ZŠ Železnická, Jičín, (ved. Richard Koníř)
Námořnická pohádka, Rybky, Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice, (ved. Zuzana Švierčková a Zuzana Vodičková)
Pan Brum a jeho dům, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 (ved. Lenka Tretiagová)
Zápisník Norberta Borovičky, HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)
Já se nechtěl stěhovat, Bezejména 3. B, ZŠ Aloisina Výšina, Liberec (ved. Jana Dotřelová)
Jak se Janek vydal za štěstím, Tak jo!, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (ved. Romana Hlubučková)
Tajemství modrých třešní, dRáčci Roveňáčci, ZŠ a MŠ Rovensko (ved. Pavla Schönová)
K sežrání, Kostelecké piškotky, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Ada Johnová)
Joši, Dohráli jsme, ZUŠ Uherské Hradiště (ved. Hana Nemravová)
Duch Martina Macdonalda, Divadelní studio Kampak! ZUŠ Štítného, Praha 3 (ved. Dana Bláhová)

doplňkový program

Kromě přehlídkových vystoupení se mohou účastníci Dětské scény těšit na inspirativní doplňkový program, mj. na představení Lárk íčičok turnovských Čmukařů nebo koncert skupiny DVA.

 

Kurzovné:

600 Kč, studenti prezenčního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 350 Kč, studenti prezenčního studia a dospělý doprovod recitátorů 250 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program).

Ubytování od pátku 12. 6. do čtvrtka 18. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc

  • internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)

  • školní tělocvična nebo třída - s vlastním spacím pytlem a podložkou - 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2015, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdřív na e-mailovou adresu:
hulak@nipos-mk.cz, popřípadě poštou na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

PŘIHLÁŠKA

PROPOZICE A KRAJSKÁ KOLA DS 2015