DĚTSKÁ SCÉNA 2017

46. celostátní přehlídka dětského divadla
46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

9.–15. června 2017, Svitavy

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze šestadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se i se seminářem R koná od 9. do 11. června 2017. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty bude probíhat od 10. do 15. června 2017 (příjezd účastníků 9. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

 

Třída R – OD TÉMATU K INTERPRETACI

Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.

Seminář bude věnován možnostem výběru vhodného textu k recitaci s akcentem na téma jako východisko, ale i jako cestu ke způsobu interpretace. Jaké jsou rozdíly v přípravě recitačního vystoupení v období mladšího a staršího školního věku? Společná práce se bude opírat o texty recitátorů, kteří vystoupí v rámci Dětské scény, s přihlédnutím k textům z let minulých.

Lektorka: Irena Konývková, učitelka LDO a ředitelka Základní umělecké školy Ostrov, jedna z našich předních osobností oboru dětského přednesu i divadla hraného dětmi. Její žáci se s velkým úspěchem pravidelně účastní celostátních i mezinárodních přehlídek.

 

Třída A – VIEWPOINTS / ÚHLY POHLEDU

Metoda úhlů pohledu umožňuje do hloubky rozvíjet vnímání a využívání ČASU a PROSTORU a tuto zkušenost následně využívat, ať už v divadelní inscenaci, v improvizaci, nebo v životě. Metoda je přínosná zejména v oblasti herecké průpravy, přípravy materiálu pro divadlo nebo tvorby improvizovaných představení.

Viewpoints původně vytvořila v roce 1970 americká choreografka Mary Overlieová, která používala šest úhlů pohledu v taneční průpravě a v choreografické tvorbě. Pro výuku herců a vedení sdíleného divadla pak metodu dále rozvinuly Anne Bogartová a Tina Landauová se souborem SITI Company v New Yorku. Úhly pohledu byly rozděleny na kategorie vztažené k času a prostoru. Lektor semináře během let své divadelní a pedagogické praxe metodu dále prohloubil a doplnil o další kategorie.

V rámci praktického semináře se bude pracovat s těmito úhly pohledu: ČAS – tempo, trvání, kinestetická odezva, hudebnost, časování / kairos, opakování; PROSTOR – tvar, gesto, pohled / oční kontakt, architektura, úsilí, prostorový vztah, topografie, nehybnost / ticho a vystoupení / vztah s publikem.

Seminář bude veden v češtině. V případě velkého zájmu dostanou přednost zkušenější účastníci.

Lektor: Howard Lotker, americký herec, performer, režisér, pedagog a překladatel divadelní literatury. Vystudoval herectví na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, zároveň se věnoval studiu politických věd. Magisterské studium absolvoval na katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od 90. let pedagogicky působí jako lektor herectví a improvizace na hereckých školách, univerzitách a festivalech v USA, v ČR i dalších zemích, mj. na Divadelní fakultě AMU v Praze (KATAP a KALD). Je zakladatelem a uměleckým vedoucím nezávislé divadelní společnosti HoME, sdružující české a zahraniční umělce.

 

Třída B – OD POHYBOVÉHO JEDNÁNÍ K DIVADELNÍMU TVARU

Máte chuť objevovat cestu, jak tvořivě vést své svěřence k divadelnímu tvaru přes pohybové jednání? Společně budeme hledat způsoby, kterak tělo, pohyb, prostor, rytmus… mohou přispět ke sdělení tématu, k naplnění vybrané předlohy; jak přirozený (dětský) pohyb může být inspirací, příležitostí a cestou k divadelní tvorbě; jak tato cesta k divadelní inscenaci podporuje osobnostní a sociální rozvoj každého dítěte, jeho vnímání sebe sama a okolního světa.

Lektorky: Eva Polzerová, pedagog pohybové a herecké průpravy, jevištního pohybu a dalších disciplín v rámci literárně-dramatického oboru Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, externí pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Má dlouholeté zkušenosti z výuky jevištního pohybu a taneční výchovy na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a tanečního a literárně-dramatického oboru na ZUŠ v Klímkovicích, kde s dětmi vytvořila řadu mimořádných inscenací.

Hana Cisovská, odborná asistentka katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, specialistka na dramatickou výchovu, komunikaci a osobnostní a sociální rozvoj budoucích učitelů, lektorka mnoha seminářů, v minulosti působila jako vedoucí učňovských divadelních souborů a pedagog ZUŠ.

 

Třída C – ŘEČ PROSTORU

Praktický seminář určený těm, které inscenační práce s dětmi a mládeží vede k nutnosti stát se nejen dramaturgy a režiséry, ale také scénografy.

Východiskem společné práce bude prostor – prostý prostor jako médium, prostor různých specifik a nalezených praobsahů, prostor jako partner v daných dramatických okolnostech, prostor vedoucí k fyzické zkušenosti, prostor, který k nám promlouvá…

Seminář reflektuje zkušenosti lektora se scénografií v současném divadle, instalací ve výtvarném umění, tvorbou expozic v muzeích, případně i uměleckými projekty ve veřejném prostoru a současnou tvorbou pomníků.

Lektor: Tomáš Žižka, divadelní scénograf, performer, režisér a vysokoškolský pedagog, průkopník site specific art v ČR, autor muzejních expozic, spolupracovník řady českých i zahraničních divadelních scén a projektů.

 

Třída D – OD HRY K DIVADLU

Přes dramatické hry, cvičení, improvizace, etudy dojdeme k základům dětského a studentského divadla. Na pevných základech společně vystavíme inscenační tvar. Stavebními kameny nám budou pověsti z okolí Svitav a text Miloše Macourka Rodinné album. Divadelním prostorem nám bude nejen seminární třída, ale i město Svitavy. Jakékoliv hudební nástroje jsou vítány!

Seminář je určen pro studenty středních pedagogických škol a další zájemce.

Lektorka: Lucie Veličková, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Ostrov, vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů

 

z programu Dětské scény 2017

… a bolelo nebe, Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2 (ved. Jana Franková)
Zvědavá káčátka aneb Putování Prahou, Ejchuchú, MŠ a ZŠ Sofie, Říčany (ved. Vítězslav Březka)
Zlozvykárium aneb Pohádky pro zlobivé děti a jejich starostlivé rodiče, Smršť, Gymnázium Fr. Křižíka, Plzeň (ved. František Kaska)
Oskar a Růžová paní, PiŠkvorky, ZUŠ Roberta Schumanna, Aš (ved. Pavla Hošková)
Medvěd, který nebyl, Dětský dramatický soubor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Míša Homolová)
Pac a pusu aneb něco z Broučků, Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)
Psi, neztrácejte naději, Modročky, Dramatická školička při SKS města Svitavy (ved. Jana Mandlová)
Deset tisíc mil pod mořem, Dramatická ondatra, ZUŠ Jihlava (ved. Martin Kolář)
Strašidelná pohádka, ZŠ Rousínov (ved. Michaela Kyjovská)
Méďa spěchá domů, Pískající vršky, ZUŠ Mohelnice (ved. Martina Kolářová)
Milá Anno, Jsme, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště (ved. Veronika Svojanovská)
O bílé kočičí princezně, BUBU, klub dětské kultury, Vsetín (ved. Barbora Dohnálková)
Střípky z putování Pitrýska, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 (ved. Lenka Tretiagová)
Otík aneb co se skrývá v kolébce, JOJO, ZUŠ Horažďovice (ved. Tomáš Machek)
Jak daleko je daleko – Léto Ludvíčka Adlera, Záludňáci, ZUŠ Litoměřice (ved. Lenka Pařízková)

 

Kurzovné: 1000 Kč, členové STD a studenti denního studia 800 Kč, studenti středních škol 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 400 Kč, studenti denního studia 300 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program).

Ubytování od pátku 9. 6. do čtvrtka 15. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc

  • internát – 220 Kč/noc (omezený počet míst)

  • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2017, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 12. května 2017 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.