aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

vyhledávání na drama.cz:

Loading

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

WebArchiv - archiv českého webu

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2018

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

Vývoj české dramatické výchovy v datech

PREHISTORIE

20. léta 20. století – Miloslav Disman v reformní škole v Nuslích (nyní ZŠ F. Hanuse, Křesomyslova ul.) založil recitační soubor

1935 – převedení souboru do Českého rozhlasu, název Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS); M. Disman vedl soubor do konce 60. let

od 50. let – činnost dětského divadelního souboru PIRKO v Brně pod vedením Jindry Delongové

od 50. let – činnost dětských divadelních souborů ve Vysokém Mýtě pod vedením Josefa Mlejnka

od poloviny 50. let – činnost dětských loutkářských souborů v pražském ÚDPM JF/ÚDDM pod vedením Hany Budínské

JAK TO ZAČALO

1964 – první kontakty Evy Machkové, odborné pracovnice divadelního oddělení tehdejšího ÚDLUT (Ústřední domu lidové umělecké tvořivosti), se společností pro dětské drama v Birminghamu, vedenou Peterem Sladem

1966 – získání první anglické publikace (R. N. Pemberton-Billing a J. D. Clegg: Teaching Drama)

1967 – první seminář o dramatické výchově ve Svitavách

1968 – studijní pobyt v Londýně a Birminghamu, návštěva škol, setkání s Peterem Sladem (Eva Machková, Olga Velková)

od roku 1974 – účast českých delegátů na kongresech Drama ve výchově a navazujících akcích mezinárodních organizací

od počátku 70. let – přehlídky, semináře a dílny organizované ÚDLUT/ÚKVČ (Ústav pro kulturně výchovnou činnost)

8. 1. 1990 – Vystupme z ilegality, výzva iniciativní skupiny (Eva Machková, Jaroslav Provazník ad.) při nově vzniklém Středisku dramatické výchovy v Praze 5 – Stodůlkách týkající se zejména možností dramatické výchovy ve školství a rozvoje oboru

leden 1990 – seminář o dramatické výchově v současné škole a ve vysokoškolském studiu, uspořádaný na Pedagogické fakultě UK z iniciativy Evy Vyskočilové

9. 2. 1990 – shromáždění vedoucích dětských souborů a učitelů, svolané divadelním odd. ÚKVČ, kde bylo rozhodnuto založit celostátní Sdružení pro tvořivou dramatiku; přijetí programového dokumentu Schola ludus, týkajícího se např. zavádění dramatické výchovy do českých škol a rozvoje oboru jako celku

1. 6. 1990 – založení Sdružení pro tvořivou dramatiku (STD), občanského sdružení s celostátní působností, které pracuje dodnes

PŘEHLÍDKY

DĚTSKÉ DIVADLO

konec 50. let, a zejména 60. léta – vystoupení dětských souborů na přehlídkách Šrámkův Písek a dětských loutkářských souborů na přehlídkách Loutkářská Chrudim

1971 a 1972 – Žďár nad Sázavou: první národní přehlídky dětských divadelních souborů

1973 – první celostátní (česko-slovenská) přehlídka dětského divadla v Trnavě (další celostátní přehlídky: 1976 – Kaplice, 1977 – Šaľa, 1979 – Kaplice)

1974 – Kaplické divadelní léto – první národní přehlídka dětských divadelních souborů se semináři a dílnami

1975 – Kaplické divadelní léto s účastí dětských loutkářských souborů; v této podobě každoročně až do roku 1989

1990–1993 – národní přehlídky dětských divadelních a loutkářských souborů a semináře a dílny pro vedoucí a pedagogy v Prachaticích pod názvem Dětské divadelní léto

1994–1998 – celostátní přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a semináře a dílny pro vedoucí a pedagogy v Ústí nad Orlicí pod názvem Dětská scéna

1999 – Dětská scéna v Zábřehu na Moravě

2000–2010 – Dětská scéna v Trutnově

2011–dosud  Dětská scéna ve Svitavách

DĚTSKÝ PŘEDNES

1967 – zařazení dětských recitačních souborů do programu Wolkrova Prostějova, seminář

1972–1975 – Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních souborů ve Svitavách

1976–1980 – Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních souborů v Příbrami

1981–1991 – Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních souborů v Mělníku

1992–1993 – Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních souborů v Ústí nad Orlicí

1994–dosud – celostátní  přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů spojena s celostátní  přehlídkou dětských divadelních a loutkářských souborů pod názvem Dětská scéna

SEMINÁŘE A DLOUHODOBÉ KURZY

1967 – první seminář o dramatické výchově ve Svitavách

1969–1973 – cyklus tří týdenních seminářů dramatické výchovy – Kroměříž, České Budějovice, Sobotka (pořadatel: divadelní oddělení ÚKVČ)

1977–1979 – první dvouletý kurz dramatické výchovy v Solenicích (pořadatel: divadelní oddělení ÚKVČ)

1979 – začátek 90. let – dálkové kurzy tzv. lidových konzervatoří, většinou dvouleté, jejichž pořadateli byla krajská kulturní střediska (KKS) v téměř všech tehdejších krajích České republiky (Brno, Ostrava, jižní Čechy, Hradec Králové – Ústí nad Orlicí, Kralupy nad Vltavou, Soběslav – Písek, Plzeň)

80. léta – začátek 90. let – činnost Kruhu autorů a dramatizátorů dětského divadla při divadelním oddělení ÚKVČ pod vedením Evy Machkové a Zdeny Joskové

1991–1993 – Dílny tvořivé dramatiky, týdenní celostátní dílny dramatické výchovy v Mělníku (1991) a v Ústí nad Orlicí; poprvé přizváni zahraniční lektoři (pořadatel: STD)

1992 – Schola ludus, první mezinárodní dílna dramatické výchovy a dětského divadla pořádaná v České republice (Kunvald a Uherský Brod)

1995–dosud – Dramatická výchova ve škole, týdenní celostátní dílny školní dramatické výchovy v Jičíně; často s účastí zahraničních lektorů (např. Warwick Dobson, Tony Goode, Erich Hofbauer, John Somers)

1987–1992 – celostátní dílny dramatické výchovy a středoškolského divadla v Novém Městě nad Metují (pořadatel: ÚDPM JF spolu s divadelním oddělením ÚKVČ, později ARTAMOU)

1993 – dosud – celostátní dílny dramatické výchovy a středoškolského divadla v Bechyni, od r. 1996 pod názvem Nahlížení (pořadatel: STD ve spolupráci s ARTAMOU)

1992–dosud – Tvorba-tvořivost-hra, celostátní dílny komplexní estetické výchovy s dramatickou výchovou jako centrálním oborem (pořadatelé: ARTAMA a STD)

1991–1992 – celoroční kurz dramatické výchovy pro speciální pedagogy v Praze (divadelní oddělení ÚKVČ)

1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000 – týdenní dílny dramatické výchovy pro vysokoškolské pedagogy a lektory dramatické výchovy, v prvních letech pod názvem Tvořivá hra a komunikace (Prachatice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Praha); většinou pod vedením britských lektorů dramatické výchovy (Jonothan Neelands, Judith Ackroydová, Tony Goode, Cecily O´Neilová)

1993–dodnes – celoroční, později třísemestrální kurzy školní dramatické výchovy (pořádané STD, ARTAMOU a KVD DAMU ve spoluprácí s místními pořadateli): Praha (pravidelně v CTD Červený Vrch), Žďár nad Sázavou, České Budějovice, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Jičín, Lázně Bělohrad, Žatec, Plzeň, Jindřichův Hradec, Mnichovo Hradiště, Brno, Ostrava, Blansko, Chomutov, Velké Meziříčí, Liberec, Vodňany, Zábřeh na Moravě, Náchod, Havlíčkův Brod…

1999–2000 – Integrace romských dětí dramatem, celoroční kurz dramatické výchovy pro učitele romských dětí a romské asistenty (pořadatel: Nová škola ve spolupráci s KVD DAMU)

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ DV

1985 – zavedení předmětu dramatická výchova na oboru vychovatelství středních pedagogických škol

1990 – rozšíření i na studentky učitelství mateřských škol

1998/99 – zpracování nových osnov osobnostní a dramatické výchovy na SPgŠ

od 80. let – zavedení předmětu dramatická výchova ve studiu herectví na Státní konzervatoři v Praze

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM DRAMATICKÉ VÝCHOVY

DIVADELNÍ FAKULTY

1990 – DAMU Praha: otevření prvního běhu dálkového magisterského studia dramatické výchovy

1992 – otevření samostatné katedry výchovné dramatiky na DAMU, Praha

1992 – otevření prvního běhu denního magisterského studia dramatické výchovy, otevření samostatného ateliéru DV na Divadelní fakultě JAMU v Brně

1993 – první docentura v oboru (Eva Machková)

1993 – roční rozšiřující kurz dramatické výchovy pro odborné asistenty PedF a FF, na KVD DAMU, Praha

1994 – první státní magisterské zkoušky v oboru (Krista Bláhová, Hana Cisovská, Milada Mašatová, Eva Polzerová, Miroslav Slavík, Radmila Svobodová, Ema Zámečníková)

1996/1997 – první běh dvouletého rozšiřujícího studia dramatické výchovy pro absolventy vysokých škol (KVD DAMU Praha)

1997 – první "velký" doktorát (PhD.) v oboru (Dana Svozilová na JAMU, Brno)

1999/2000 – první běh tříletého následného magisterského studia pro absolventy vysokých škol

PEDAGOGICKÉ A FILOZOFICKÉ FAKULTY
(DVOU- A VÍCESEMESTRÁLNÍ KURZY)

od roku 1991 – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava: Ústav pro svobodné a alternativní školství (dnes katedra primární pedagogiky) – povinně 2 semestry, specializace 5 semestrů a kurz

od roku 1991 – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc: katedra speciální pedagogiky – specializace, 6 semestrů

od roku 1991 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: Ústav pedagogických věd – specializace 4 semestry

od roku 1994 – Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem: katedra hudební výchovy a Centrum pro další vzdělávání učitelů – specializace 5 semestrů

od roku 1995 – Pedagogická fakulta UK Praha: katedra primární pedagogiky – 2 semestry povinné, specializace 5 semestrů

od roku 1997 – Pedagogická fakulta Západočeské univerzity: katedra pedagogiky – certifikátový program – 5 semestrů a povinný kurz