aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

vyhledávání na drama.cz:

Loading

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

WebArchiv - archiv českého webu

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2019

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

AKTUALITY

 

NAHLÍŽENÍ 2019

30. celostátní dílna středoškolské

dramatiky a mladého divadla

Bechyně 17.20. října 2019

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

 

Dramatická výchova v mateřské škole 2019–2020

Kurz dramatické výchovy pro pedagogy v předškolním vzdělávání a další zájemce o dramatickou výchovu s předškolními dětmi

říjen 2019 – květen 2020, Praha

Hlavní lektorka: Alžběta Ferklová

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s KVD DAMU a ZŠ Kutnohorská, Praha 10

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

 

Základy dramatické výchovy

čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání 2019–2010

Garant programu: Radek Marušák

Pořadatel: katedra výchovné dramatiky DAMU

BLIŽŠÍ NFORMACE (doc)

 

 

JINDRA DELONGOVÁ   * 20. července 1925     † 16./17. března 2019

V noci z 16. na 17. března zemřela ve věku 93 let Jindra Delongová, jedna ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy, od 50. let vedoucí souboru PIRKO v DDM Lužánky v Brně. Měla zásluhy na vzniku prvního střediska dramatické výchovy v ČR – bylo to v Brně v Lužánkách už v 2. polovině 80. let. Od počátku 90. let spolupracovala s ateliérem dramatické výchovy na DIFA JAMU a s Pedagogickou fakultou MU. Se svým souborem PIRKO se opakovaně zúčastnila národních přehlídek dětských souborů od jejich počátků v roce 1971 (Žďár nad Sázavou, dále v 70. a 80. letech na Kaplických divadelních létech), ale např. i na Jiráskově Hronově s legendární inscenací Zahrada podle Jiřího Trnky. Soubor měl ohlas i v zahraničí (kontakty s Redbridge Drama Centre v Londýně atd.). Kromě divadla se pohybovala také v oblasti přednesu, vytvořila s dětmi recitační inscenace, s nimiž se zúčastnila i národních přehlídek v Mělníku. Byla autorkou metodických materiálů, které mají dodnes svou platnost a jsou inspirací pro nové vedoucí dětských souborů a učitele dramatické výchovy. Pro časopis Amatérská scéna na přelomu 60. a 70. let připravovala oceňovanou rubriku Mít nápady dovoleno (pro vedoucí dětských divadelních souborů). Působila jako lektorka seminářů a dílen či porotkyně divadelních i recitačních přehlídek. Měla podíl na profilování přehlídek Pedagogická poema pro studenty SPgŠ. Proslula i jako znalkyně a obdivovatelka díla J. A. Komenského. Až do posledních let byla v oboru aktivní.

V roce 2010 obdržela  Cenu Ministerstva kultury za celoživotní přínos v oboru dětského divadla a dramatické výchovy.

ČLÁNEK EVY MACHKOVÉ

JINDRA DELONGOVÁ V DATABÁZI ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA

SOUBOR PIRKO NA WIKIPEDII

Kaplické divadelní léto, konec 70. let

v roce 2005